Sett & hørt

Småstoff om forskningsetikk fra inn- og utland.

Bilde av sjimpanse i et tre
NIH pensjonerer de siste forsøksapene.
Omslagsbilde, Forskningsetikk nr. 1 2016. Tema: Samtykke
Forskningsetikk nr. 1, 2016 I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til samtykke.

Universiteter selger oljeaksjene

Rundt to tusen institusjoner verden over, deriblant 37 universiteter, har kvittet seg med aksjer i selskap som driver med olje, kull og gass. Ved Universitet i Stockholm er det ikke lenger lov å investere i fossile brennstoffkilder.

Leder for Grønne Studenter ved Universitetet i Bergen, Eline Aaresdatter Haakestad, mener UiB bør følge Stockholms eksempel og bidra til at samfunnet tar skiftet fra fossil til fornybar energi.

– UIB har også et etisk ansvar, noe NENT-uttalelsen gjorde tydelig, sier hun.

Uttalelsen fra NENT (Den nasjonale komiteen for naturvitenskap og teknologi) kom i 2014. Den understreker at det er forskningsetisk uforsvarlig hvis petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter står i veien for FNs klimamål.

Kilder: pahoyden.no

Venter i årevis på publisering

En undersøkelse besvart av 3600 av tidsskriftet Natures lesere antyder at enkelte må være svært tålmodige før de får se forskningen sin på trykk: Flere enn én av ti har ventet i minst tre år på å få publisert en artikkel i et tidsskrift. På den andre siden har tre av ti aldri ventet mer enn ett år.

Nettundersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med en reportasje om forskeres frustrasjon over hvor lang tid det tar å få publisert artikler. Nature spurte også leserne om hva de mente kunne forbedre situasjonen. Fire av ti foreslo at fagfeller burde slutte å be om unødvendige endringer i manuskriptene. To av ti oppfordret tidsskriftredaktører om å ta raskere og tydeligere avgjørelser.

Kilde: Nature.com

Pensjonerer de siste forsøksapene

Etter en avgjørelse i 2013 om å slutte å bruke menneskets nærmeste slektning i forskning, har National Institutes of Health (NIH) i USA pensjonert flere hundre sjimpanser. NIH, som er et slags medisinsk forskningsråd, holdt imidlertid igjen 50 sjimpanser i tilfelle det skulle bli bruk for dem i forbindelse med en folkehel-sekrise eller en annen ekstrem situasjon. Nå får også disse slippe ut av laboratoriene.

- Det er på tide å si at vi har nådd et punkt i USA hvor invasiv forskning på sjimpanser ikke lenger er fornuftig, sier Francis Collins, direktør ved NIH.

Enkelte private legemiddelfirmaer, deriblant Merck, har også gått med på ikke å bruke sjimpanser i forskning de siste årene. Sjimpansene får tilbringe pensjonisttilværelsen i reservatet Chimp Haven i Louisiana.

Professorer i plagieringsskandale

Nesten 200 professorer fra 110 universiteter i Sør-Korea er involvert i en uvanlig plagieringsskandale. Flere av dem risikerer nå fengselsstraff. Professorene skal ha gjenutgitt andres bøker i sitt eget navn ved å endre forsidene og gjøre små justeringer i teksten for deretter å sette dem opp på pensumlisten til studentene sine.

Plagieringen skal ha vært et samarbeid mellom forlagene, de opprinnelige forfatterne og de tiltalte professorene. Ifølge tiltalen skal hovedmotivasjonen til professorene ha vært å framstå som mer produktive i forbindelse med regelmessige vurderinger av ansettelse og stillinger.

Universitetene betrakter plagieringen som vitenskapelig uredelighet og varsler strenge reaksjoner for de involverte. Påtalemyndighetene har også varslet at de vil samarbeide med utdanningsdepartementet om å finne tiltak som kan styrke forskningsetiske reguleringer ved universitetene.

Kilder: www.univerisityworldnews.com og www.retractionwatch.com

Vitenskapsombud skal hjelpe forskerne

Universitetet i Oslo skal opprette to vitenskapsombud. Hovedargumentet er at det finnes områder og tema som ikke blir omfattet av arbeidsoppgavene til hovedverneombudet, Forskningsetisk utvalg eller fagforeningene. Ombudene skal ta seg av saker som har å gjøre med for eksempel maktmisbruk og krav om medforfatterskap innen forskning. Det skal være lett å komme i kontakt med vitenskapsombudene for en uformell og uforpliktende samtale. Ombudet kan for eksempel gi råd om forskeren bør gå videre med en sak eller ikke. Å forebygge vitenskapelig uredelighet, verne akademisk frihet og fremme god vitenskapelig kultur var noen av argumentene fra professor Kristian Gundersen da han fremmet forslaget høsten 2014.

Kilde: www.uniforum.uio.no

Etikkfilm på Cinemateket i Oslo

Teknologi, forskning og etikk får plass på kinolerretet på Cinemateket i Oslo i vår. Visningene arrangeres i samarbeid med De nasjonale forskningsetiske komiteene og Teknologirådet. I forbindelse med filmvisningene blir det foredrag om aktuelle problemstillinger. Dokumentaren «Unmanned: America's Drone Wars» er første film ut 19. april.

Feil journalist

I Forskningsetikk nummer 4, 2015 ble feil journalist oppgitt i to av artiklene. Både «Vil rydde plass for rikinger i medisinske studier» og «– Meldeplikten kan ødelegge for studentene» er skrevet av Elin Fugelsnes.