Omslagsbilde, Forskningsetikk nr. 1 2016. Tema: Samtykke

Forskningsetikk nr. 1, 2016

Tema: Samtykke

Forskningsskandale i Sverige. Miljøforskning møter motstand. EU slakker på samtykkekravene

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til samtykke.

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til samtykke.

Hvordan kan barn og unges rett til å bli hørt gjennom forskning ivaretas samtidig som deres ve og vel voktes? Hvor går grensen mellom for mye, for lite og nok informasjon? Og hvordan balansere retten til privatliv opp mot forskeres behov for tilgang til persondata?

Du kan også lese om doktorgradsstipendiaters holdninger til vitenskapelig uredelighet, omstridt miljøforskning og Paolo Macchiarini som kan ha forårsaket Sveriges største forskningsskandale.

- Elin Fugelsnes, ansvarlig redaktør

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Leder: Forskning på liv og død

Andre verdenskrig la grunnlaget for en av de viktigste forskningsetiske prinsippene i dag: Et fritt og informert samtykke. Datidens hendelser kan virke fjernt for oss, men ferske hendelser understreker samtykkets betydning.

Bekymret for stipendiaters holdninger

Nesten ingen stipendiater innen medisin innrømmer å ha fusket. Likevel synes forskerne bak en ny studie om vitenskapelig uredelighet at resultatene er urovekkende.

Fra strengere til slakkere samtykkekrav

Flere fryktet at EUs personvernforordning skulle gjøre det vanskeligere å drive registerforskning. Nå tyder mye på at loven tvert imot kan gi en oppmyking av norske regler.

Lukk opp din celledør

Ville du gitt forskere nøkkelen til hjemmet ditt for så å la dem kartlegge alt du eier, koble funnene med andre opplysninger om deg og dele dataene med andre forskere?

Mener barn bør få ta forskningsvalg selv

I dag må barn og unge under 16 år ha foreldres samtykke for å kunne delta i helseforskning. Snart kan de få slippe til på eget ansvar.

Gruveforskning i opprørt sjø

Interessekonfliktene står i kø når forskning, næringsliv og politikk møtes i norske fjorder. Forskning på deponering av gruveavfall i fjordene kritiseres fra flere hold. Forskningsrådet mener at kritikken ikke holder vann.

Stjernekirurgen som falt til jorden

Italiensk-sveitsiske Paolo Macchiarini var en ettertraktet kirurg verden over. Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset feiret da han valgte dem. Seks år senere er champagnen erstattet med gravøl.

– Kunne skjedd i Norge også

«Macchiarini-saken» kunne skjedd i Norge også. Men den ville kanskje blitt tatt tak i på et tidligere tidspunkt, mener ekspert på forskningsetikk.

«Udødelige» juksemakere

Personer som tar sjansen på å jukse selv om de vet at fallhøyden er stor, har en følelse av at de er usårbare og «udødelige», mener spesialist i psykologi.

Henrietta Lacks’ hemmelige evige liv

Henrietta Lacks døde av kreft for 65 år siden, men cellene hennes lever den dag i dag uten hennes samtykke. Hvilken kontroll har vi egentlig over vår egen kropp etter at vi har gått bort?

Hvordan behandle de verste i klassen?

Hva er plagiering? Hva kan man gjøre med det? Against Plagiarism er en svært grundig guide, men andre som er mye kortere, er kanskje vel så nyttige – med mindre man er tidsskriftredaktør.

– Jeg måtte trøste og forklare

Irmelin Kjelaas hadde forberedt seg godt på de etiske utfordringene hun kunne møte på omsorgssenteret for enslige mindreårige. Men virkeligheten var ikke helt som i boka.

Sett & hørt

Småstoff om forskningsetikk fra inn- og utland.