Forsiden av forskningsetikk nr 3 2016

Forskningsetikk nr. 3, 2016

Ny forskningsetikklov skaper debatt

Vil åpne opp fagfellevurderingen. Fusk og fanteri uten følger. Eksperimenterte på sultne barn.

I dette nummeret kan du lese om alt fra endringer i forskningsetikkloven til kunstige hjerter drevet av plutonium.

Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap til forskningsetiske normer. Nå må institusjonene ta ansvar, sier den nye forskningsetikkloven.

Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et større ansvar for å sikre at forskningsresultater blir rapportert, mener leder for forskningsetisk komite.

I kjølvannet av den svenske skandalen rundt Paolo Macchiarini fortsetter hodene å rulle blant universitets­- og sykehustopper.

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres faglige uavhengighet og habilitet. De vil heller være en egen etat enn å ligge under de medisinske fakultetene.

På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada, uten å spørre foreldrene om lov. Studien reiser flere forskningsetiske spørsmål som er relevante også i dag, mener bioetiker Kristin Borgerson.

Kunstige hjerter drevet av plutonium kunne vært et alternativ til transplantasjon hvis det hadde vært opp til amerikanske forskere. Men frykten for kidnapping og kjernefysiske våpen bidro til å sette en stopper for de radioaktive hjertene.

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (13)

– Vi må forske på syke barn

Doktorarbeidet hans har ført til endringer i retningslinjene for behandling av en vanlig luftveissykdom blant barn. I forkant stilte flere spørsmål ved etikken, men Håvard Skjerven selv var aldri i tvil.

Ville redde pasienter med radioaktive hjerter

Kunstige hjerter drevet av plutonium kunne vært et alternativ til transplantasjon hvis det hadde vært opp til amerikanske forskere. Men frykten for kidnapping og kjernefysiske våpen bidro til å sette en stopper for de radioaktive hjertene.

Etikkomiteer vil bort fra fakultetene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil sette en stopper for potensielle spekulasjoner om deres faglige uavhengighet og habilitet. De vil heller være en egen etat enn å ligge under de medisinske fakultetene.

Lot seg ikke friste av gaver og gevinster

Et gratis skrapelodd eller mulighetene til å vinne et nettbrett fristet ikke flere til å svare på en medisinsk spørreundersøkelse. Det er forskerne bak studien egentlig mest glad for.

Etiske brot utan konsekvensar

Den eine forskaren har ein artikkel med kritikkverdig mangel på tilvisingar. Den andre forskaren ei bok med vitskapeleg uheiderleg plagiat. Frå Universitetet i Oslo kjem ingen tiltak eller sanksjonar.

«God tro» ikke lenger godt nok

Forskere skal ikke lenger kunne skylde på manglende kjennskap til forskningsetiske normer. Nå må institusjonene ta ansvar, sier den nye forskningsetikkloven.

Prøvde å feie skandalen under teppet

I kjølvatnet av den svenske skandalen rundt Paolo Macchiarini held hovuda fram med å rulle blant universitets­ og sjukehustoppar.

Forskning på barn blir ikke publisert

Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et større ansvar for å sikre at forskningsresultater blir rapportert, mener leder for forskningsetisk komite.

Eksperimenterte på sultne barn

På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada, uten å spørre foreldrene om lov. Studien reiser flere forskningsetiske spørsmål som er relevante også i dag, mener bioetiker Kristin Borgerson.

– Vi må eksperimentere med fagfellevurderingen

Feil eller regelrett fusk slipper stadig vekk gjennom forskningens portvaktfunksjon. Flere og flere artikler må trekkes tilbake. Mange tror løsningen kan være å åpne opp fagfellevurderingen. Charlotte Haug mener det viktigste er å ha et åpent sinn.

Leder: Akademisk rundvask

Det er på tide å riste tepper og hente fram både grønnsåpe og lut i de vitenskapelige kriker og kroker.