Omslagsbilde, Forskningsetikk nr. 2 2017.

Forskningsetikk nr. 2, 2017

Unngår å snakke om jobben: - Forsøksdyr er et betent tema

Vill i publiseringsjungelen. Forskernes anonyme kommentarfelt. Ny lov øker fokus på uredelighet.

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du lese om Birte Bredahl, som tegner hønebur med flakseplass og hugger klatretrær til geiter når hun er på jobb. Nye retningslinjer om forskning på dyr aktualiserer et betent tema.

Vi tar også et dypdykk i vitenskapelig publisering og fremveksten av såkalte røvertidsskrifter. Er dette et stort problem, eller et overdrevet problem? Og hvilken liste over gode og dårlige tidsskrifter kan man stole på?

Bortkastet forskning – forskning som aldri publiseres, som stiller feil spørsmål, eller som rett og slett er dårlig utført og rapportert – er et tema vi har skrevet om før. Denne gangen er det de medisinske forskningsetiske komiteene som utfordres. Bør de ta et større ansvar for å sette dette på agendaen?

I tillegg kan du lese om anonyme kommentarfelt for forskere, frykten for å sette surrogatinformanter i fare i Mumbai, og kvinner i Puerto Rico som ikke fikk vite at de var med på en klinisk studie da de fikk utdelt p-piller på midten av 1950-tallet.

God lesing!

Forskningsetikkens Janus-ansikt

Er forvaltningens føringer om en felles forskningsetikk forsvarlig? Den amerikanske historikeren Zachary M. Schrag kritiserer institusjonaliseringen av forskningsetikk som «etisk imperialisme» og forsvarer en etisk pluralisme forankret i de ulike fagenes egenart.

Ble ikke fortalt at de var forsøkspersoner

Fattige kvinner i Puerto Rico ble den seksuelle revolusjonens pionerer. Selv fikk de imidlertid ikke vite at de var del av en omfattende klinisk studie.

Stipendiaten

– Jeg måtte være veldig skjerpa, og hele tiden spørre meg om jeg satte noen av de jeg intervjuet i fare. For det kunne jeg faktisk gjøre, i Mumbai, hvis jeg ikke var forsiktig.

Forskningens anonyme kommentarfelt

Forskningssystemet er rigget mot å si fra om feil og fusk i forskning, mener skaperne bak PubPeer. Derfor har de laget en plattform der det er superlett og fullstendig anonymt å varsle.

Undersak om bortkastet forskning

Pål Romundstad, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultetet ved NTNU, tror det meste av norsk klinisk forskning ender med publikasjon.

Slurv kan bli stemplet som uredelig

Norske forskere risikerer nå at slurv og forglemmelser blir gransket som uredelighet. Er forskningsetikken i ferd med å bli overkjørt av juss?

Gratis til enhver pris?

Norske myndigheter er opptatt av at vitenskapelige artikler skal være gratis å lese. De bør være mer opptatt av hva som sikrer god forskning, mener kritikere.

Røvertidsskrifter truer vitenskapens legitimitet

Bibliotekarer slåss i kommentarfeltene og twitrer under hashtagg academicmafia, penger trumfer kvalitet, og seriøse tidsskrifter firer på kravene. Er vitenskapelig publisering på vei utfor stupet?

Unngår å snakke om jobben med forsøksdyr

Dyreforsøk er et ømtålig tema for mange. Nå utarbeider Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) egne forskningsetiske retningslinjer for forskning med dyr.