Forside Forskningsetikk nr 2 2018

Forskningsetikk nr. 2, 2018

Kommersialisering av offentlig forskning: Publisere eller patentere?

Lei av å måles med enkle tall. Dårlig kontroll på dyrestudier. Jussen tar over etikken.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

At et patent må til for at noen skal tørre å investere i å utvikle produkter av noe, er en utbredt sannhet. Men det er ikke så enkelt at patent leder til produktutvikling leder til løsning av samfunnsproblemer og felles goder. Det markedsstyrte patentsystemet leder gjerne til skjeve prioriteringer og utvikling av sånt som bare folk og land med penger har råd til.

Gitt systemets skjevheter, hvor greit er det at det tas patent på resultater fra offentlig finansiert forskning ved universitetene? Har de god kontroll på at markedet ikke ender som agendasetter for forskningen, og at resultatene kommer oss alle til gode?

Dette og litt andre aspekter ved patenter og kommersialisering av forskning pirker vi borti, i dette nummeret av Forskningsetikk. Hvor ble det for eksempel av Norges ambisjon om å være superetiske i forhold til patenter, manifestert i en rekke tiltak innført i 2004? I dag eksistere de bare på papiret.

Vi tar også for oss problemer med prekliniske dyrestudier – mange av dem er altfor dårlige. Da er det kanskje ikke så rart at få legemiddelutprøvinger ender med brukbare resultater.

Og forskere er lei av å måles med enkle kvantitative mål. Flere internasjonale initiativer er igangsatt for å motvirke negative effekter av måletrenden. Kunnskapsdepartementet ivrer for et av dem, DORA-erklæringen, men mener selv at de ikke trenger å se over egen praksis. Det er ikke lederen i DORAs styringsgruppe helt enig i.

Så der har dere årets strandlektyre!

Jeg takker dessuten for meg etter ett år som redaktør i bladet Forskningsetikk. Elin Fugelsnes er tilbake fra permisjon, og er godt i gang med høstens første nummer.

God lesing, og god sommer!

Ida Irene Bergstrøm

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)

Bokomtale: Frihet til salgs

I Sannhet til salgs beskriver biologen Dag Hessen en rekke sykdomstegn i dagens forskningssystem, men han mangler en skikkelig diagnose. Den danske sosiologen Heine Andersen går grundigere til verks i Forskningsfrihed, og den danske boka viser at det er behov for en tilsvarende analyse også i Norge.

Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall

Flere internasjonale initiativer slår et slag for kompleksitet når universitetenes faktiske bidrag i samfunnet skal måles, og mer komplekse og kvalitative mål for forskningens kvalitet.

Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier

De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant.

Offentlig finansiert forskning til salgs

Publisere eller patentere? Forske på det som trengs, eller det som kan tjenes penger på? Hva skjer med forskningsetikken når kommersialisering av forskningen står i førersetet? For 15 år siden ble norsk lovverk endret for å legge til rette for kommersialisering av universitetsforskning. Forskningsetikk har tatt et lite dypdykk i hva som skjer når fri forskning møter patentenes verden.

Skulle være ekstra gode på patentetikk - følger ikke opp

Ifølge patentloven skal Norge ha en etisk nemnd for patentsaker, men den eksisterer bare på papiret. Det haster å få etikken inn i patent-systemet, mener forsker. Han anbefaler Jurassic Park for god diskusjon om hva som står på spill.

Det gjelder å henge med i utviklingen og bruken av ny teknologi

En kjemiker, en traumeforsker og en medieforsker har ansvaret for å lede de forskningsetiske komiteene NENT, NESH og NEM de neste fire årene. Forskningsetikk har spurt dem om hva som er de største forskningsetiske utfordringene vi står overfor i dag.

Advarer mot juridifisering av forskningsetikken

Ute på institusjonene er redelighetsutvalgene etter hvert kommet på plass. Men fremdeles råder stor forvirring rundt hva forskningsetikkloven egentlig mener med «vitenskapelig uredelighet».