Sett og hørt

forside bladet forskningsetikk nr 3 2018
Forskningsetikk nr. 3, 2018 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Mister finansiering etter mobbesak

En kvinnelig toppforsker som tidligere var ansatt ved Institute of Cancer Research (ICR) i London, mister finansieringen på 3,5 million pund fra organisasjonen Wellcome Trust. Genforskeren skal ha mobbet og trakassert forskere og andre ansatte mens hun var ansatt ved ICR. Tilbaketrekkingen av midler er den første konkrete følgen av Wellcome Trusts anti-mobbestrategi.
Kilde: www.nature.com

 

Må publisere åpent fra 2020

Fra 1. januar 2020 krever Norges forskningsråd, det europeiske forskningsrådet (ERC) og 10 andre forskningsråd i Europa at alle artikler fra forskning de har finansiert, skal publiseres med åpen tilgang (Open Access). Det betyr at forskningsartiklene skal være fritt tilgjengelig på nett for alle med det samme de utgis. Forskningsrådet mener de skjerpede kravene vil legge press på forlagene om å gjøre alle tidsskriftene sine
åpne. Regjeringen slutter seg til den såkalte Plan S, men den møter motstand i akademia.
Kilde: www.khrono.no

 

Fikk se dødsulykker og halshugginger

I en studie om traumer ved Mittuniversitetet i Sverige fikk forskningsdeltagerne se på filmer og høre på lydfiler som forestilte dødsulykker i trafikken, grove voldtekter og halshugginger. En av dem syntes opplevelsen var så fæl at hun anmeldte forskningen til Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN).
CEPN skriver i sin uttalelse at de mener det er uetisk å la forsøkspersoner se på slike filmer, men kunne
ikke stanse forskningen siden den var godkjent av en regional etikkomité. Forskeren valgte imidlertid selv å avslutte studien på grunn av ulike utfordringer etter medieoppmerksomheten.
Kilde: www.aftonbladet.se

 

Nye forskningsetiske ressurser

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) lanserte i september Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning. Retningslinjene skal gi etisk veiledning i planleggingen og vurderingen av prosjekter, og ved rapportering av forskning. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) lanserte omtrent samtidig Forskningsetisk veileder for internettforskning.
Produktene kan lastes ned på www.etikkom.no.