Sett og hørt

Her får du et utvalg nyheter om forskningsetikk, blant annet: Facebook får ikke til å dele data. Forskere har lav tillit til forskere. Brukte organer fra henrettede fanger.

forside bladet forskningsetikk nr 3 2019
Forskningsetikk nr 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Facebook får ikke til å dele data

I 2018 avtalte Facebook å utlevere data til en gruppe forskere som skulle undersøke hvordan sosiale medier påvirker demokratiske prosesser. Forskerne venter fremdeles på store deler av datamaterialet og har fått beskjed om at enkelte datasett ikke vil bli utlevert i det hele tatt. Det har vist seg å være vanskeligere enn antatt å ivareta personvern og sikkerhetshensyn, sier Facebook. Finansiørene av forskningsprosjektet har gitt Facebook frist 30. september med å utlevere dataene, ellers vil de avslutte støtten.

Kilde: BuzzFeed News

Dyredebatt i USA

US Environmental Protection Agency (EPA) har planern om å redusere kraftig bruken av dyr i forskning som tester giftighetsnivået i kjemiske substanser. Mens initiativet applauderes av dyrevernere, er flere forskere bekymret for at det vil skape hindringer. Uten mulighet til å gjennomføre testing på dyr må forskere ty til datamodeller, men det kan være vanskelig å vite hvor nøyaktige disse er. For at et kjemikalie skal kunne reguleres, må man først vise at det kan ha uheldige effekter på levende organismer. Det blir også vanskelig med den planlagte innstrammingen.

Kilde: Nature

Fagfeller foreslo byttehandel

Før en vitenskapelig artikkel publiseres, vurderes den av fagfeller, det vil si forskere som er eksperter på den aktuelle tematikken. Nå mistenker tidsskriftforlaget Elsevier at hundrevis av fagfeller kan ha manipulert fagfellevurderingsprosessen. Fagfellene skal ha foreslått en byttehandel overfor forfatterne: Positiv vurdering av den aktuelle artikkelen mot sitering av fagfellenes egne artikler. Siteringer har blitt stadig viktigere i kampen om forskningsmidler og prestisje. Praksisen ble avdekket i en gjennomgang av fagfellevurderingene til nesten 55,000 akademikere.

Kilde: Nature

Etikk i gråsonen mellom forskning og journalistikk

NRK-programmet Folkeopplysningen har mottatt mye kritikk etter at det ble gjort kjent at de i et halvt år har jobbet med å manipulere elevene ved Lillestrøm videregående skole. Målet var å få dem til å stemme Senterpartiet i skolevalget. Curt Rice (bildet), rektor ved Oslomet, mener Folkeopplysningen opererer i grenselandet mellomjournalistikk og forskning. Til Morgenbladet sier han at journalister mangler bevissthet om denne gråsonen og ikke går gjennom de samme etiske vurderingene som forskere gjør når de skal gjennomføre lignende eksperimenter. Rice etterlyser tettere samarbeid mellom journalister og forskere.

Kilde: Morgenbladet

Forskere har lav tillit til forskere

En undersøkelse blant mer enn 3000 akademikere viser at de fleste av dem er skeptiske til forskningen de leser. De ble spurt om hvor stor del av forskningen de hadde kommet over i løpet av den siste uken, som de anså som troverdig. 37 prosent av deltakerne svarte at de hadde tillitt til omtrent halvparten eller mindre av den. Kun 14 prosent svarte at de stolte på all forskningen.

Kilde: Times Higher Education

Brukte organer fra henrettede fanger

Femten artikler har blitt trukket tilbake fra tidsskrifter på grunn av mistanke om at forskerne kan ha brukt organer fra henrettede fanger. Artiklene ble publisert av kinesiske forskere mellom 2008 og 2014 – før praksisen ble forbudt. Mer enn 400 artikler kan være basert på bruk av organer fra kinesiske henrettede fanger, anslår en studie.

Kilde: Retraction Watch

Kina til kamp mot uredelighet

Kinesiske myndigheter har utarbeidet nye standarder hvor de definerer og forklarer forskningsetiske begreper som plagiat, fabrikkering og falsifisering. Initiativet kommer som følge av flere uredelighetstilfeller blant kinesiske forskere de siste årene.

Kina har tidligere gjennomført en rekke andre tiltak for å styrke tilliten til forskningen. Myndighetene har blant annet innført straffetiltak mot forskere som blir tatt i uredelighet, og tatt initiativ til å etablere en nasjonal komité for forskningsetikk. Detaljer rundt etableringen av komitéen er foreløpig ikke kjent.

Kilde: Chemical & Engineering News