forside bladet forskningsetikk nr 3 2019

Forskningsetikk nr 3, 2019

Heyerdahls arv skaper hodebry

Les om skjelettmateriale fra Påskeøya som skaper hodebry, og legen som mistet jobben etter at han var med i et forskningsprosjekt.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Forskingssamarbeid mellom myndigheter og forskere blir vanligere, men det er langt ifra uproblematisk. Nå roper Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) varsku om manglende kompetanse på personvern og forskningsetikk i forvaltningen.
To saker komiteen nylig har behandlet, dreier seg om utlevering av sensitive data fra Elevundersøkelsen til bruk i forskning, og om leger som ble pålagt å delta i et forskningsprosjekt i regi av NAV. Deltagelsen fikk alvorlige følger for én av legene. Les mer om sakene i denne utgaven av Forskningsetikk.

Og mer enn 70 år etter at Thor Heyerdahls berømte Kon-Tiki-ekspedisjon, lurer forskere fortsatt på hans teorier om migrasjon til de polynesiske øyene kan stemme. En forskergruppe tilknyttet Universitetet i Oslo tror DNA-analyser av hodeskaller fra Påskeøya i stor grad vil bevise at Heyerdahl delvis hadde rett. Men hva synes egentlig folk på Påskeøya i dag om at det forskes på hodeskallene? Bør forskningen skrinlegge planene? Vi gir deg innblikk i de etiske spørsmålene.

Forskningsetikk har også snakket med det nye vitenskapsombudet ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere henvendelser. Men han understreker at han ikke ønsker å bli noen skriftestol for angrende syndere.

God lesning!

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Leder: Forfedre på avveie

I museer verden rundt finnes arkeologiske gjenstander og skjelettmateriale som stammer fra ekspedisjoner eller plyndringer i andre stater og samfunn. Hvordan skal forskere forholde seg til dette materialet?

Ropar varsku om forsking i forvaltinga

Myndigheiter og offentlege etatar manglar kunnskap om forskingsetikk. Det har allereie gitt alvorlege følger. No åtvarar etisk komité.

Lege mista jobben etter forskingsprosjekt

Ein norsk lege blei pålagt å vere med i forskingsprosjektet til NAV. Seinare brukte etaten data frå forskinga i ei tilsynssak mot legen, og i 2018 mista han retten til å praktisere for trygda si rekning.

– Tvilsam utlevering av elevdata

Utdanningsdirektoratet har i fleire år gitt særleg sensitive og ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske normene.

Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol

Allerede før han formelt ble ansatt, hadde Universitet i Oslos første vitenskapsombud fått en rekke henvendelser. Knut Willem Ruyter gleder seg til å gi råd og megle, men vil ikke ende opp som skriftestol for angrende syndere.

Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

I en eske med endelig destinasjon Påskeøya ligger 12 hodeskaller. Tre av dem har noen bittesmå hull innerst i øregangen. Disse nesten usynlige sporene etter forskningsaktivitet rommer store spørsmål om urfolks rettigheter og Thor Heyerdahls ettermæle.

Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

Prøver av hårstrå fra «Angela» viste langvarig alkoholmisbruk. Dermed ble hun fradømt omsorgsretten for begge døtrene. Gjennom flere tiår led mange familier i Canada samme skjebne.

Sett og hørt

Her får du et utvalg nyheter om forskningsetikk, blant annet: Facebook får ikke til å dele data. Forskere har lav tillit til forskere. Brukte organer fra henrettede fanger.

Dilemma for geologen – angsten for å ropa «ulv, ulv»

Mekanismane for store skred, jordskjelv og vulkanutbrot er så komplekse at det er umogeleg å varsla nøyaktig når dei vert utløyste. Likevel må geologane, basert på modellar, prognosar og innsamla data, varsla innbyggjarane om det som kan koma.