Sett og hørt

«Vil redigere bort hørselsskader.» «Står i kø for å forske på cannabis.» «11.000 klimaeksperter: Jorda står ovenfor en krise.» I Sett og hørt-spalten får du korte nyheter fra hele verden.

Forside av bladet forskningsetikk nr 4 2019
Forskningsetikk nr 4, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Vil redigere bort hørselsskader

Den russiske biologen Denis Rebrikov har satt i gang et forsøk på å redigere gener i eggceller ved hjelp av CRISPR-teknologi. Målet med forskningen er å finne ut hvordan døve par kan få barn uten at de blir født med en genetisk mutasjon som kan gi hørselsskader.

Rebrikov understreker at han ikke vil forsøke å implantere genredigerte egg i kvinner med mindre han får autorisasjon fra russiske myndigheter.

Kilde: Nature

Står i kø for å forske på cannabis

I 2018 legaliserte kanadiske myndigheter cannabis, men et strengt system regulerer fortsatt produksjon, salg og bruk i forskning. På slutten av et forskningsprosjekt kreves det blant annet at to vitner må være til stede. Og mens 19-åringer kan kjøpe inntil 30 gram Cannabis til eget forbruk, stilles det strenge krav til forskningsprosjekter som kun skal bruke svært små mengder.

Nå står over to hundre forskere i kø for å få tillatelse til å forske på det narkotiske stoffet. Flere av forskerne er kritiske til den lange ventetiden og de nye reguleringene.

Kilde: Science

USAs militære får etikkråd om KI

The Defense Innovation Board ble opprettet i 2016 for å bidra til samarbeid mellom det amerikanske militæret og Silicon Valley. Rådet består av teknologiledere fra blant annet Google, Microsoft, Facebook og LinkedIn.

Nå har rådet utformet en rekke anbefalinger til Det amerikanske forsvars-departementet om etisk bruk av kunstig intelligens (KI) i militære konflikter. Anbefalingene er et tilsvar på Pentagons planer om å satse på KI. Rådet understreker plikten til å ta nødvendige forholdsregler og redusere risikoen for at sivilbefolkningen, andre personer og gjenstander blir skadet.

Kilde: Daily Mail

Høye hæler ingen sikker vinner likevel

En fransk studie vakte oppmerksomhet da den i 2014 konkluderte med at kvinner som bruker høye hæler, blir mer attraktive. Ifølge studien blir kvinner raskere oppsøkt av menn når de
bruker høye hæler. Nå har en intern gjennomgang av studien avslørt at den har flere store metodologiske svakheter og statistiske feil. Funnene kan derfor ikke regnes som troverdige, og nylig ble studien trukket tilbake.

Kilde: Retraction Watch

11.000 klimaeksperter: Jorda står ovenfor en krise

Verdens befolkning står ovenfor potensielt grusomme lidelser som følge av klimakrisen, ifølge en uttalelse som er signert av over 11.000 forskere. I uttalelsen heter det at klimakrisen har ankommet tidligere og utvikler seg raskere enn forventet. Uttalelsen kommer 40 år etter verdens første klimakonferanse i Genève i 1979.

For å motvirke katastrofen, mener forskerne at vi blant annet må begrense befolkningsveksten, slutte å utvinne fossile energikilder, forhindre ødeleggelsen av skog og begrense kjøttkonsumet.

Kilde: The Guardian