Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Paven med initiativ til etisk kunstig intelligens. Publisering skal bli mindre viktig i Kina. Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke.

Omslag forskningsetikk nr. 1 2020
2020:1 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Vatikanet vil ha «algor-etikk»

På initiativ fra pave Frans har Det pavelige akademi utarbeidet Rome Call for AI Ethics. Akademiet har samarbeidet med blant andre Microsoft og IBM. Erkebiskop Vincenzo Paglia forteller at Microsofts president selv tok kontakt med ham for å få kirkens perspektiver på selskapets aktiviteter fremover. Deres felles hovedbudskap er at kunstig intelligens må utformes og brukes for å tjene og beskytte mennesker og miljø, uten diskriminering. De ønsker et internasjonalt samarbeid for å fremme «algoritmisk etikk» eller «algor-etikk», det vil si å bygge etikk inn i algoritmer.

Kilde: Katolsk.no

14 % av alle søknader Forskningsrådet mottok, ble innvilget i 2019. Forskere bruker rundt fem ukesverk på å skrive en søknad.

Publisering mindre viktig i Kina

Kinesiske myndigheter har foreslått et nytt system for vitenskapelig merittering. Statsansatte forskere skal ikke lenger vurderes etter antall publikasjoner i tidsskrift som inngår i Science Citation Index (SCI). Denne siteringsindeksen har vært styrende for stillinger, lønn og forfremmelser i Kina de siste to tiårene. Med det nye systemet, som skal tre i kraft etter sommeren, ønsker myndighetene å belønne innovasjon, bidrag til samfunnet eller økonomien, eller forskning utenfor den gjengse vestlige vitenskapen.

Kilde: South China Morning Post

 

Slår alarm om WHO-studie

720 000 afrikanske barn skal vaksineres i en studie av verdens første godkjente malariavaksine. Studien er allerede i gang. Nå slår den kanadiske bioetikeren Charles Weijer alarm. Han mener forskerne ikke har innhentet tilstrekkelig informert samtykke fra deltakerne. Verdens helseorganisasjon, WHO, hevder på sin side at studien er en «pilot-innføring», ikke en forskningsaktivitet. De som velges ut til vaksinasjon, får den som del av landenes rutinemessige vaksinasjonsplan, og samtykke er underforstått, uttaler WHO.

Kilde: bmj.com

 

Ønsker seg rettferdige selvkjørende biler

En stor studie publisert i 2018 viste at folk har klare meninger om hvordan en selvkjørende bil skal prioritere i en ulykkessituasjon. Resultatene skapte debatt: kvinner, unge og rike ble prioritert fremfor menn, gamle og fattige. Nå har forskere gjentatt eksperimentet bak studien, men denne gangen var også likebehandling av ulike grupper et alternativ. Det ga andre resultater. Når folk måtte prioritere mellom for eksempel menn og kvinner, valgte 87,7 prosent kvinner. Når de hadde muligheten til å likebehandle menn og kvinner, valgte 97,9 prosent dette.

Kilde: Sott.net/Nature

 

– Forskningsetikken er særlig viktig nå

Helene Ingierd, nytilsatt direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene, understreker at forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit til forskning.

– Derfor er den kanskje særlig viktig i en tid som nå, med reell usikkerhet og stort behov for kunnskap vi kan stole på, sier hun til etikkom.no.

Forvalterne av forskningsetikken kan imidlertid legge til rette for mer effektiv saksbehandling, uten at det bør gå på bekostning av kvaliteten på de vurderingene som gjøres, forklarer Ingierd.

Alle forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven, skal godkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK har nå innført raskere søknadsløp for korona-relaterte prosjekter. NEM, som er klageorgan for REK, forbereder seg også på økt pågang.

Kilde: etikkom.no