Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Koronaforskere blir trakassert. Forskeren bak CRISPR-babyene er løslatt.

Omslag forskningsetikk nr. 1 2022
2022:1 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Etisk publisering av forskningsdata 

Det finnes ingen felles systemer for konsekvent oppfølging når noen stiller spørsmål ved kvaliteten til publiserte forskningsdata.  
 
Dette har gruppen FORCE11 Research Data Publishing Working Group arbeidet med, i samarbeid med COPE (Committe on Publication Ethics).  
 
Gruppen har identifisert fire potensielle problemområder med tilhørende praktiske råd for oppfølging i hver kategori. De fire områdene er konflikter knyttet til forfatterskap og bidrag, begrensninger i lov og regelverk, nøyaktighet (rigor) og risiko. Gruppens publikasjoner er å finne på nettsiden force11.org.  
 
Kilde: PLOS Biology 

 

Nye retningslinjer 

I 1993 ble de første retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora gitt ut. Nå er den femte utgaven av retningslinjene tilgjengelig. Der fremheves de grunn-leggende forskningsetiske normene. NESH har også presisert hvordan ulike aktører som oppdragsgivere, finansiører og samarbeidspartnere har medansvar for å ivareta forskningsetikken. Skillet mellom etikk og juss er et annet tema som tas opp. Retningslinjene finnes på www.forskningsetikk.no

 

Koronaforskere blir trakassert 

Pandemien har vært tøff for alle, også for de som har forsket på den. I en undersøkelse blant forskere som har publisert artikler om korona, rapporterer fire av ti om minst én opplevelse med trakassering knyttet til arbeidet sitt. Det kan dreie seg om alt fra personlige fornærmelser til dødstrusler. 500 forskere deltok i surveyen som ble gjennomført av Science.  
 
I en lignende undersøkelse i regi av Nature sier åtte av ti respondenter at de har opplevd personangrep eller trolling etter å ha ytret seg i media om korona. «Man blir helt overveldet av hatet», sier epidemiolog Tara Smith ved Kent State University til Science.   
 
Kilde: nature.com 

 

Forskeren bak CRISPR-babyene er løslatt 

Biologen He Jiankui sjokkerte verden i 2018. Da avslørte han at verdens to første genredigerte barn var født, og han stod bak eksperimentet. Ved hjelp av CRISPR-teknologi hadde han endret DNA-et til embryo som fikk utvikle seg til barn gjennom assistert befruktning. Formålet skal ha vært å gjøre barna immune mot hiv.  
 
Eksperimentet ble fordømt verden over, og i desember 2019 ble Jiankui dømt til fengsel. Ifølge dommen skal han bevisst ha brutt medisinsk lovgiving og overilt brukt genredigeringsteknologi i assistert befruktning. I april ble den kinesiske forskeren løslatt etter mer enn to års fengsel. 
 
Dommen ser ut til å ha bremset aktiviteten med lignende eksperimenter, og i blant annet USA er det forbudt å bruke CRIPSR-teknologien for å lage babyer.  
 
Kilde: MIT Technology Review  

 

Er tellekantenes dager talte? 

Publiseringsindikatoren har utspilt sin rolle og bør fjernes. Det er en av konklusjonene i en rapport fra det såkalte finansieringsutvalget.  
 
Utvalget ble satt ned som en oppfølging av Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler. Oppdraget var å gå gjennom finansieringssystemet for å fremme det brede samfunnsoppdraget til institusjonene og øke måloppnåelsen.  
 
– Måten universiteter og høyskoler finansieres på i dag, har en del uheldige sider. Mange og detaljerte finansieringsindikatorer gjør at virksomhetene lett blir veldig tilpasset systemet, og derved bruker for mye tid og krefter på det som premieres, uttaler utvalgsleder Siri Hatlen i en pressemelding. 
 
Rapporten er nå ute på høring med frist 10. juni. 
 
Kilde: regjeringen.no