Omslag forskningsetikk nr. 1 2022

2022:1 Magasinet Forskningsetikk

Varslet om farlig forskning

Kreftforskning ga økt risiko for tidligere død, svenskene diskuterer etikkstraff, og klipp og lim fra egne tekster utfordrer forskningsetiske normer.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Universiteter og høyskoler gjør ikke nok for å sikre at forskningen skjer i henhold til forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer og regler. Det fastslo Riksrevisjonen i 2021. I denne utgaven av Magasinet Forskningsetikk kan du lese om en ny rapport fra Statens helsetilsyn som gir grunn til uro. Et tilsyn har avdekket at flere virksomheter mangler tilstrekkelig styring på om forskningen er god og etisk forsvarlig.  

Du kan også lese om en kreftstudie ved Haukeland universitetssjukehus der risikoen for tidlig død økte blant deltagerne. Regionalt redelighetsutvalg Helse Vest HF slår fast at forskningsetiske normer ble brutt.  

I Sverige risikerer forskere og forskningsledere som bryter etikprövningslagen, inntil to års fengsel. 20 har blitt anmeldt de siste to årene, og i mediene er situasjonen beskrevet som inkvisitorisk og Kafka-aktig. Vi har intervjuet noen av dem som har engasjert seg i debatten. 

Vi forklarer deg også hvorfor noen forskere blander dyr og mennesker på laboratoriet, hvordan tidsskrifter kan bidra til mer pålitelig forskning, og hva dagens forskningsetiske komiteer har å gjøre med de såkalte nazilegene.  

Mange av dere leser Magasinet Forskningsetikk på mobilen. Vi er derfor glade for å kunne tilby en mobiltilpasset utgave hvor innholdet er skreddersydd for lesing på små skjermer. Du kan også enkelt dele innhold med andre ved å klikke på knappen nederst i hver sak.

God lesning! 

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Leder: Nå må lederne ta grep

Nok en rapport viser at institusjonene mangler systemer som sørger for at forskningen er etisk forsvarlig. Dette kan skade forskningens troverdighet og i verste fall studiedeltagere.

Leiarar vaktar ikkje helseforskinga godt nok

Mange rektorar og direktørar har ikkje passa skikkeleg på at helseforskinga er god og etisk forsvarleg. Det viser ein rapport frå Helsetilsynet.

Studiedeltakarar blei sjukare

Kreftforsking ved Haukeland universitetssjukehus gav auka risiko for tidleg død. –Forskingsansvarlege svikta, seier varslar Hans Wasmuth.

Følte seg overkjørt i etikkspørsmål

Nina Johannesen mener masterstudenten hun veiledet, gikk glipp av en unik mulighet fordi daværende NSD blandet seg inn i forskningsetikken. Saken har avdekket rolleblanding og et forskningsetisk tomrom, fastslår nasjonal etikkomité.

Heftig debatt om svensk etikkstraff

Etter at den svenske etikprövningslagen ble skjerpet i 2020, har nesten 20 forskere blitt anmeldt for brudd på loven. Maksstraffen er to års fengsel. Inkvisitorisk og Kafka-aktig, hevder kritikerne. På høy tid, kontrer direktøren for tilsynsmyndigheten.

Forskarar blandar dyr og menneske

I mytologien er dei fabelaktige uhyre. På laboratoriet kan dei bli livreddande blandingsvesen. Møt menneske–dyr-kimærane.

Vil ha forskningsdata på bordet

Er det rimelig å få vitenskapelig anerkjennelse for forskning uten å vise fram grunnlaget? Tidsskrifter må kreve at data publiseres samtidig med resultatene, slår en artikkel fra International Science Council fast.

Ytringsfrihet og kollegialitet

For å møte mange av utfordringene knyttet til akademisk ytringsfrihet er det viktig å snakke mer om hvordan forskerfelleskapets egne normer kan styrkes. Men en stor del av utfordringene ligger også utenfor forskerfelleskapet selv.

Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Koronaforskere blir trakassert. Forskeren bak CRISPR-babyene er løslatt.

Universitetenes demokratiske ansvar

Den akademiske friheten er under press i flere deler av verden. Skal vi følge retorikken i Ronald J. Daniels’ bok, kan universitetene og høgskolene ta grep ved å bidra til å sikre det liberale demokratiet.

Mitt dilemma: Den brysomme kunnskapen

Sammen med stipendiaten forsket Trine B. Haugen på kreft, men noe annet dukket også opp da pasientenes gener ble analysert.