Korte nyheter fra hele verden

Nye råd fra Skjelettutvalget. USA går for åpen tilgang. Utbredt trakassering i Antarktis.

Antarktis
Omslag magasinet med bilde av en hånd med tommel som peker opp, og en hånd med tommel som peker ned
2022:2 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Nye råd fra Skjelettutvalget

Hva gjør man hvis man vil forske på menneskelige levninger som man vet har nålevende nære etterkommere? Eller hva hvis man ikke helt har oversikt over historikken til levningene, som hvor de ble funnet, eller hvordan de endte opp i Norge? Dette er blant spørsmålene som tas opp i en nylig revidert versjon av «Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger». Momenter som forskningsetikkloven, åpen forskning, stordata og økt søkelys på repatriering har vært viktige i revisjonsarbeidet.

Kilde: forskningsetikk.no

 

USA går for åpen tilgang

Forskning finansiert av skattebetalerne skal umiddelbart være gratis tilgjengelig for alle. Det slår Det hvite hus fast i en ny veiledning fra avdelingen for vitenskaps- og teknologipolitikk. Kravet får virkning fra og med 2025.

Kilde: Colorado State University

 

300

artikler blir i gjennomsnitt trukket tilbake hver måned, ifølge bloggen Retraction Watch. Til sammenligning var antallet rundt 45 i 2010. Den eldste tilbaketrekkingen registrert i Retraction Watch’s database er en kritikk av Benjamin Franklin’s forskning, fra 1756.

Kilde: nature.com

 

Får forske på bevisstløse

I visse nødstilfeller tillates forskning på nye medisinske metoder med bevisstløse pasienter, altså uten informert samtykke. For eksempel har dette vært gjort for å teste effekten av nedkjøling ved hjertestans. Den nye EU-forordningen om klinisk legemiddelutprøving gir i visse tilfeller åpninger for slik forskning, også for å vurdere effekten av legemidler. En slik studie har nylig blitt godkjent i Sverige, der forskerne skal undersøke effekten av utvalgte legemidler ved hjertestans på sykehus.

Kilde: läkartidningen.se

 

Utbredt trakassering i Antarktis

«Alle kvinner jeg kjenner, hadde en erfaring med overgrep eller trakassering der nede.»

Uttalelsen kommer fram i en rapport om seksuelle overgrep og trakassering på amerikanske forskningsbaser i Antarktis.

Kartleggingen er basert på enkeltintervjuer, fokusgrupper og en anonym spørreundersøkelse. Rapporten omfatter ansatte som er tilknyttet United States Antarctic Program, og er skrevet på oppdrag fra National Science Foundation (NSF).

I spørreundersøkelsen svarer sju av ti kvinner og fem av ti menn tilknyttet programmet at seksuell trakassering er et problem i forskningsmiljøet. Generelt sett stoler heller ikke de ansatte på at arbeids-giverne vil ta anklager på alvor, beskytte ofre eller straffe gjerningspersoner.

Kilde: science.org  

 

– Jeg vil på ingen som helst måte hjelpe det iranske atomprogrammet.

En iransk-tysk eksprofessor som er tiltalt for brudd på eksportkontrolloven, tok avstand fra det iranske regimet første dagen i retten, ifølge Khrono.