Omslag magasinet med bilde av en hånd med tommel som peker opp, og en hånd med tommel som peker ned

2022:2 Magasinet Forskningsetikk

Retter lupen mot egne forskere

Institusjoner oppretter godkjenningskomiteer, politiet etterforsker kreftstudie og forlagene samarbeider mot juks.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Kjære leser! 

«Tidsskriftene har lurt på hvorfor i all verden jeg ikke kan vise til en etisk vurdering», forteller Silje Endresen Reme ved Universitetet i Oslo. Flere har samme erfaring. For noen institusjoner har løsningen blitt å opprette egne komiteer for forhåndsgodkjenning av forskning. Les om deres erfaringer og hva Kunnskapsdepartementet sier om praksisen. 

Mer enn 20 forlag og tidsskrift, deriblant Elsevier og British Medical Journal, tar nå også grep mot stadig mer avansert juks. Blant tiltakene er teknologi rettet mot å avsløre fabrikkerte artikler og problematiske bilder. 

Vi fortsetter også serien om stamcelleforskning. Denne gangen tar vi for oss organoidene¸ små celleklumper som etterligner våre egne organer. Startpunktet er celler fra donorer verden over, der donorene ofte er uvitende om hva deres biologiske materiale brukes til. Om disse burde ha et ord med i laget, er i ferd med å bli et betent etisk spørsmål.  

God lesning! 

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Vi må snakke om stamceller

Blir vi forsket på, skal vi først ha sagt ja. Vi skal også vite hva vi har sagt ja til. Organoider dyrket fra cellene til vanlige folk setter samtykkekravet på nye prøver.

Flere godkjenner forskningen selv

De siste årene har flere institusjoner opprettet egne komiteer for forhåndsgodkjenning av forskning. – Det er rart at det ikke er enda mer utbredt, sier Erik Øiolf Sørensen ved NHH.

Våre ukjende lab-kroppar

Tenk deg at celler frå deg blir formerte verda rundt og dyrka til stadig meir avanserte, levande klumpar. Det heile utanfor din kontroll.

Skal oppdage juks før publisering

Avansert biletmanipulering og bestilling av ferdige forskingsartiklar: Det finst stadig nye måtar å jukse på. No tar forlag og tidsskrift grep.

Etterlyser «frekkere» forskere

– Jeg ønsker meg en forskning som er mye mer frampå og aggressiv, og forskere som ikke så lett godtar et nei når makta nekter innsyn, sier professor emeritus og forfatter Paul Leer-Salvesen.

Fleire studiedeltakarar får erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har så langt fått inn åtte saker frå pasientar som tok del i kreftstudien Norwait.

Redelighet er grunnleggende for tillit

Å sikre redelighet i forskning er viktigere enn noen gang. Ved Universitetet i Bergen styrker vi nå vårt forebyggende arbeid, og vi er spesielt opptatt av de ferske forskerne.

En oppvekst i rampelyset

Elizabeth D. Jones undersøker voksesmertene til et akademisk felt som prøver å finne seg selv samtidig som oppmerksomheten fra publikum er intens.

Kartlegging av skolegutter skapte storm

Har De barn i «kaninklassen»? spurte en bekymret mor i Aftenposten høsten 1964. Dermed bidro hun til å starte en av de største personverndebattene i Norge knyttet til samfunnsvitenskapelig forskning.

Aktuelt

Nye råd fra Skjelettutvalget. USA går for åpen tilgang. Utbredt trakassering i Antarktis.

Mitt dilemma: Ikke forstyrr! Eller...?

Hvorfor trekker folk seg fra biobankforskning? For å få svar på det måtte John-Arne Skolbekken og kollegene paradoksalt nok bryte de tidligere deltagernes rett til å få være i fred.