Omslag med bilde av en vegg full av kulehull.

2023:2 Magasinet Forskningsetikk

Omstridt medforfatter

Om chatboter som skriver forskningsartikler, Einsteins store feil i livet og Trotskijs pasientjournal som skal fram i lyset.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094

Kjære leser!

Visste du at Lev Trotskij, en av de mest sentrale personene i Den russiske revolusjonen, bodde i Norge i en periode? Nå skal professor emeritus Stig Frøland granske pasientjournalen fra Trotskijs opphold på Ullevål sykehus. I beste fall finner han ledetråder til Trotskijs maktkamp med Stalin.

Så til en helt annen maktkamp. Michael Gentile hadde nettopp kommet hjem fra feltarbeid i Mariupol da krigen brøt ut. Han var rask med å ta affære for å beskytte deltagere og samarbeidspartnere i Ukraina. I denne utgaven av Magasinet Forskningsetikk kan du lese om hvordan forskere jobber i autoritære områder og når det er krig.

Du kan også lese om hvordan de aller første forskningsetiske retningslinjene i Norge ble til for 30 år siden. «Hovedutfordringene i samfunnsvitenskap og humaniora ligger i gråsonene. Retningslinjene skulle opprette et refleksjonsrom, ikke være et sett med regler som kunne brytes», forteller sosiolog Fredrik Engelstad.

Og i Trondheim har forskere og kommunen virkelig reflektert over etikken etter at de inngikk et samarbeid om innovasjon for bedre skolestart. Armlengdes avstand og frivillighet ble viktige stikkord. Utfordringene har ført til erkjennelser som de vil dele med andre.

God lesning!

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Frihet under ansvar

Både pressen og forskersamfunnet har et ideal om å fortelle noe som er sant og viktig. For å ha mulighet til det, trenger begge grupper frihet – og forpliktelser.

Kringsatt av fiender

Hvordan beskytter du forskningsdeltakere og samarbeidspartnere når landet du forsker i, er autoritært – eller blir et krigsområde over natten?

Skal granske Trotskijs pasientjournal

Hvorfor ble det ikke Lev Trotskij som tok over makten etter Lenin? Forsker Stig Frøland håper journalen fra den russiske revolusjonærens innleggelse på Ullevål sykehus gir svar.

Lærte en lekse om samarbeid

Da Trondheim kommune ville sørge for bedre skolestart, allierte de seg med NTNU. Samarbeidet satte begge parter på prøve. Nå vil de at andre skal lære av dem.

Skriver artikler på samlebånd med ChatGPT

Språkmodeller basert på kunstig intelligens (KI) skaper både stor bekymring og begeistring. Forsker Som Biswas befinner seg helt klart i den siste gruppa.

– Sannhetskriteriet var styrende for oss

Komitéleder Fredrik Engelstad ville tatt sin hatt og gått hvis ikke sannhet fikk den plassen han mente den fortjente, i 1993. Sannhetsnormen er fortsatt sentral i dagens retningslinjer.

– Kjønnsperspektivet er sentralt i forskningsetikken

Det er store kunnskapshull om kvinners helse og kjønns betydning for helse, fastslår Kvinnehelseutvalget. Utvalget vil ha nye retningslinjer for forskning og får støtte fra etikk-komiteer.

Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Fritt Ord-pris til Russland-forsker. Retningslinjer på høring. Rødt flagg for 28 prosent av biomedisinske artikler.

Brev-bombe fra Einstein

Et brev signert Albert Einstein fikk enorm historisk betydning og skulle bli den ene store feilen han angret på.

Varseltrekanter om rase og forskningsetikk

To hundre års forskning om rase viser hvordan ideologi og politikk filtrer seg inn i vitenskapen. Historikeren Jon Røyne Kyllingstad dokumenterer både endring og kontinuitet på dette brennbare feltet, og sporene skremmer.

Ærlig talt: Forskerkraft og bærekraft

Ytringsfrihet er for meg et selvfølgelig demokratisk gode. Vi trenger modige og klare forskerstemmer, men aktivisme er ikke nødvendigvis svaret.