Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Fritt Ord-pris til Russland-forsker. Retningslinjer på høring. Rødt flagg for 28 prosent av biomedisinske artikler.

Omslag med bilde av en vegg full av kulehull.
2023:2 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094

Fritt Ord-pris til Russland-forsker

– Å forklare er ikke å forsvare, sa forsker Julie Wilhelmsen da hun mottok Fritt Ords Pris 2023. Wilhelmsen er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Hun får prisen for å ha bidratt med nyanserende faglig kunnskap i et opphetet offentlig ordskifte før og etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina. Hun har gjennom dette vist betydningen av ytringsmot og utøving av akademisk ytringsfrihet i praksis, heter det i begrunnelsen.  
 
Kilde: frittord.no 

Si din mening om retningslinjene 

En revidert versjon av retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er ute på høring. Bakgrunnen for revisjonen er endringene som skjer i forskningslandskapet og i regel- og rammeverket, deriblant den nye forskningsetikkloven fra 2017.  

NENT vil gjerne høre om eventuelle uklarheter, problematiske påstander, forskningsetiske uenigheter eller utelatelser – men også om det som fungerer godt. Høringsfristen er  
15. august. 
 
Kilde: forskningsetikk.no 
 

200 

ganger ble vitenskapelige beslutningsprosesser politisert under den fire år lange Trump-administrasjonen, ifølge undersøkelser fra The Union of Concerned Scientists. Til sammenligning fant de 98 tilsvarende eksempler under George W Bushs presidentskap i 2001–2009. 
 
Kilde: nature.com 
 

Råd om rettferdighet og likhet 

I visse nødstilfeller tillates forskning på nye medisinske metoder med bevisstløse pasienter, altså uten informert samtykke. For eksempel har dette vært gjort for å teste effekten av nedkjøling ved hjertestans. Den nye EU-forordningen om klinisk legemiddelutprøving gir i visse tilfeller åpninger for slik forskning, også for å vurdere effekten av legemidler. En slik studie har nylig blitt godkjent i Sverige, der forskerne skal undersøke effekten av utvalgte legemidler ved hjertestans på sykehus. 
 
Kilde: läkartidningen.se 
 

Rødt flagg for nær tre av ti biomedisinske artikler 

Forskere i Tyskland har flagget mulig tvilsomme artikler (red-flagged fake publications, RFPs) ved å se på tre indikatorer: bruk av privat e-post til korrespondanse, artikler med internasjonale medforfattere og sykehustilknytning.

En analyse av over 15 000 artikler i PubMed ga en RFP-rate på 28 prosent i 2020, mot 16 prosent i 2010. Indikatorene ble utarbeidet etter en spørreundersøkelse til forskere. Metoden kan brukes for å sile artikler før nærmere undersøkelser gjennomføres, skriver de tyske forskerne i en artikkel som ennå ikke er fagfellevurdert (preprint).  
 
Kilde: medRxiv 
 

"Da jeg skrev søknaden, innså jeg plutselig at jeg spurte staten om lov til å få skrive hvilken partitilhørighet amerikanske toppolitikere har. Da kjente jeg at slik kan vi ganske enkelt ikke ha det." 
Carl Öhman ville forske på satire på TikTok. Erfaringene med det svenske systemet for etikkvurdering endte med et opprop med krav om endring, ifølge Forskning & Framsteg.