Akademisk frihed bør finde sted

Er det på tide å grunnlovsfeste akademisk frihet?

Akademisk frihet er noe annet enn ytringsfrihet, men begge er avgjørende for frie demokratier. Den akademisk friheten har utviklet seg sammen med forskning og utdanning gjennom 400 år, og kanskje er det på tide å grunnlovsfeste den?

– Vi ser at akademisk frihet settes under press, og dette er et av de mest sentrale temaene i komiteenes arbeid, sier Vidar Enebakk, idéhistoriker og sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Sammen med Annette Birkeland (jurist og sekretariatsleder i Granskingsutvalget) forklarer han i denne episoden bakgrunnen for De nasjonale forskningsetiske komiteenes innspill til Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet: Hvor den akademiske friheten kommer fra, hvordan den er under angrep og hvorfor den bør få et bedre vern.