Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora

NESH svarer på henvendelser, gir råd og veileder i konkrete saker på fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.