Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

NESH svarer på henvendelser, gir råd og veileder i konkrete saker på fagområdene samfunnsvitenskap og humaniora.