Forside av rapporten Normalitet og norm i medisinsk forskning

Normalitet og norm i medisinsk forskning

Rapport

Seminarrapport fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2004. (Finnes bare i digital versjon).

Den 5. mars 2002 arrangerte Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) et åpent seminar i Bergen om «Normalitet og norm i medisinsk forskning». Bakgrunnen for å arrangere dette seminaret, var en forestilling om at begrepene «norm» og «normalitet» spiller en viktig, men forholdsvis upåaktet rolle i medisinsk forskning og behandling.

Målgruppen for seminaret var forskere, ulike typer interessegrupper og medlemmer av de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK). Seminaret var lagt opp som en kombinasjon av noen lengre innlegg fra fagfolk som har arbeidet med den aktuelle tematikken, en presentasjon av noen utvalgte forskningsprosjekter som illustrerer normalitetsproblematikken, og en paneldebatt der alle bidragsyterne på seminaret deltok.

Tekstene i rapporten er bearbeidede utgaver av en del av innleggene på dette seminaret. Det eneste unntaket er bidraget fra Janecke Thesen. Hun ble bedt om å skrive en kommentar til denne publikasjonen, fordi vi manglet en medisiners blikk på den aktuelle tematikken i det materialet som forelå.