Om retningslinjene

To av komiteane har eigne fagspesifikke retningslinjer. I tillegg finst ei rekkje retningslinjer for medisinfeltet, og dessutan eigne rettleiarar for spesifikke forskingsområde. Granskingsutvalet har også laga ein rettleiar for rapporteringa frå institusjonane til utvalet. Komiteane har utarbeidd generelle forskingsetiske retningslinjer saman.