NENT holdt sesjon om kunstig intelligens-forskning

– Det er viktig for NENT å bidra til en god artikulering av etikken rundt muligheter og utfordringer i et så sentralt og nyskapende felt som KI-forskning, sier leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Hallvard Fossheim.

Han var en av NENT-representantene som denne uken deltok på NORAs årskonferanse (se faktaboks).

NENT har kunstig intelligens som et særlig fokusområde og hadde en egen sesjon på konferansen om etikken i kunstig intelligens-forskning (KI-forskning).

NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – jobber for å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk og har en rekke norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner som partnere.

I sitt innlegg relaterte Fossheim noen av utfordringene man kan møte i KI-forskning til de tre forskningsetiske prinsippene rettferdighet, gode konsekvenser og respekt for personer. Formålet med eksemplene var å få frem spørsmål for etisk refleksjon.

NENT-medlem Hanne Pernille Gulbrandsen (Deloitte advokatfirma) snakket om juridiske utfordringer ved KI, sett fra et forskningsetisk ståsted.

Hun påpekte at KI-forskere selv må være på ballen og bidra til at vi kan finne løsninger for de forskningsetiske og andre etiske problemstillingene ved KI: skal vi oppnå «ethics by design», må etikken få plass svært tidlig i forskning og utviklingsarbeid.

Morten Goodwin, professor ved UiA, holdt også et innlegg i sesjonen. Han trakk fram behovet for å utvikle systemer som gjør det enkelt for KI-forskere å foreta etiske valg. Goodwin utfordret samtidig norske myndigheter til å legge til rette for norsk utvikling av KI for ikke å miste kontrollen til store teknologiselskaper, hvor utviklingen ikke er transparent.

Viktig for retningslinjene

Fossheim påpeker at arenaer som denne er viktige for NENT, men også for forskningsetiske retningslinjer på feltet.

– NENT er en rådgivende komité, og det er viktig for oss å bidra til en god artikulering av etikken rundt muligheter og utfordringer i et så sentralt og nyskapende felt som KI-forskning. Her er forskerne selvsagt en helt avgjørende gruppe. Vi håper også at denne dialogen kan føre til at flere institusjoner kommer med innspill til NENT-retningslinjene som nå er på høring, sier Fossheim.

NENT har tidligere gitt ut en forskningsetisk betenkning som beskriver de spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende i forbindelse med forskning om KI, og hvilke forskningsetiske spørsmål disse gir opphav til.