Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

NENT svarer på henvendelser, gir råd og veileder i konkrete saker på fagområdene naturvitenskap og teknologi.

Hvem er vi og hva gjør vi?

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning.

Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning

Disse retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Formålet er å gi etisk veiledning til forskere og andre som vurderer dyreforsøk.