Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

NENT svarer på henvendelser, gir råd og veileder i konkrete saker på fagområdene naturvitenskap og teknologi.