Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

NENT svarer på henvendelser, gir råd og veileder i konkrete saker på fagområdene naturvitenskap og teknologi.

Høring retningslinjer NENT 2023

Her finner du høringen og høringssvar til revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, 2023.