Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.

Sidene fokuserer på våre komiteer og utvalg, ettersom vårt viktigste innhold kommer fra dem: uttalelser, vedtak, protokoller og referater. Du finner alt dette under den enkelte komité/utvalg, og under fanen "Om oss" finner du også alle samlet under "Forskningsetiske enheter". 

Kontaktinformasjon finner du også under "Om oss", eller under den enkelte komité/utvalg. 

Fanen "Tema" viser til artikler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB). Dette er en ressurs laget særlig for de som underviser i forskningsetikk. Artiklene er skrevet av uavhengige fagfolk og innholdet representerer ikke nødvendigvis De nasjonale forskningsetiske komiteenes syn. Artiklene er laget for å være en innføring og/eller et diskusjonsgrunnlag. Vi har i tillegg enkelte rene faktaartikler om lovverk i FBIB, som også er plassert under fanen "Lovverk".

"Retningslinjer" viser til anerkjente forskningsetiske retningslinjer, samt veiledere på de ulike fagområdene. Du kan lese mer om retningslinjene her

Under fanen "Ressurser" finner du igjen Forskningsetisk bibliotek. I tilegg finner du øvrige undervisningsressurser og vårt uavhengige fagblad Magasinet Forskningsetikk. Dette kan du for øvrig abonnere på helt gratis, på papir eller digitalt. Dessuten finner du lenke til våre publikasjoner, alt fra rapporter til bøker, som du kan bestille eller laste ned gratis på sidene.

Vil du vite mer om komiteene, hva vi kan bistå med og vår historie? Det finner du her

Savner du noe, eller har du andre innspill? Send gjerne en e-post til webredaktør Ingrid Torp