Program Storfellesmøtet 2022

Storfellesmøtet avholdes på Clarion Hotel The Hub i Oslo 18.-19. oktober. Dag 1: Registrering 10.30-11.30. Lunsj 11.30-12.30. Møtestart 12.30. Dag 2: Møte 09.00-13.00. Lunsj og avreise: 13.00-14.00.

Last ned programmet som pdf
Se nederst på siden for oppgaver til gruppearbeid.

Dag 1 

10.30 - 11.30: Ankomst og registrering 

11.30 - 12.30: Lunsj  

12.30 - 12.45: Velkommen ved Kari Milch Agledahl, komitéleder NEM 

Sesjon 1: Evaluering av helseforskningsloven 

Møteleder: Camilla Bø Iversen, sekretariatsleder NEM 

12.45 - 12.55: Hvorfor evaluere helseforskningsloven? Camilla Bø Iversen, Sekretariatsleder NEM 

12.55 - 13.10: Forskningsetiske prinsipper i helseforskningsloven, Lars Ursin, Medlem NEM 

13.10 - 13.25: Er loven elastisk nok? Nye vitenskapelige metoder skaper utfordringer. Jo Røislien, Medlem NEM 

13.25 - 13.40: Hva er helse? Åge Wifstad, REK Nord 

13.40 - 13.55: Etisk forhåndsgodkjenning i Sverige om etikprövning av forskning som avser människor. Jörgen Svidén, Överklagandenämnden för etikprövning 

13.55 - 14.05: Hva kan endringer i helseforskningslovens virkeområde bety for annen forskning? Vidar Enebakk, sekretariatsleder NESH 

14.05 - 14.15: Pause 

14.15 - 14.45: Juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data, samt bruk av randomiserte forsøk i kriser, Elisabeth Vigerust, Helse- og omsorgsdepartementet  

Det er satt av tid til spørsmål etter presentasjonen. Rapporten finner du her.  

14.45 - 15.45: Gruppediskusjon: Innspill til evaluering av helseforskningsloven, Maria Sandhaug, Koordinator NEM-REK 
Oppgaver til gruppediskusjon finner du her.

15.45 - 16.00: Pause med litt mat 

16.00 - 16:50: Oppsummering i plenum, Maria Sandhaug, Koordinator NEM-REK 

16.50 - 17.00: Avrunding og takk for i dag, Kari Milch Agledahl, Komitéleder, NEM 

17.00 - 19.00: Egentid 

19.00 - 19.30: Aperitiff, Aulaen 

19.30 - 22.00: Festmiddag, Storsalen 

Dag 2 

Sesjon 2: Dispensasjon fra taushetsplikt – nå og fremover 

Møteleder: Ragnhild Emblem, komitéleder REK-sør-øst B 

09.00 - 09.45: Overføring av myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikt. Hva betyr det for oss? Elisabeth Vigerust, Helse- og omsorgsdepartementet 

Etter Elisabeths presentasjonen blir det en samtale mellom Elisabeth Vigerust og Anne Kjersti Befring. 

Sesjon 3: Nytt fra NEM og gruppedynamikk 

Møteleder: Ragnhild Emblem 

09.45 - 10.15: Nytt fra NEM Kari Milch Agledahl og Camilla Bø Iversen 

10.15 - 10.45: Pause og utsjekk  

10.45 - 11.30: Bedre beslutninger i grupper: Om fellene vi går i når vi møtes og hvordan unngå dem, Jan-Ole Hesselberg, medlem NEM 

Sesjon 4: Samarbeidspartnere, og presentasjon av KULMU 

Møteleder: Kari Milch Agledahl 

11.30 - 12.15: Hvordan ivaretas ansvaret for medisinsk og helsefaglig forskning ved Ahus? Fra avdeling for forskningsstøtte, Forsknings- og innovasjonsdivisjon (FID) ved Ahus.
Karin Vassbakk, avdelingsleder, Mariann Glenna Davidsen, forskningsrådgiver, Hans Tangen, personvernrådgiver

12.15 - 12.30: Pause 

12.30 - 13.00: Tilsyn med medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter, Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet  

13.00 - 13.15: Presentasjon av KULMU, Elin Westerheim, komitésekretær KULMU 

13.15 - 13.30: Oppsummering og takk for nå, Kari Milch Agledahl og Ragnhild Emblem 

13.30 - 14.30: Lunsj

 

Oppgaver til gruppearbeid

Gruppearbeid - Helseforskningslovens virkeområde.pdf

Gruppearbeid - Helsebegrepet.pdf

Gruppearbeid- Humant biologisk materiale.pdf

Gruppearbeid- Oppbevaring av helseopplysninger.pdf

Gruppearbeid- Samtykke.pdf

Valgfri gruppearbeid- Forsvarlighetsvurdering i helseforskning.pdf