Forskningsetisk forum 2024: Erfaringer med loven, og kunstig intelligens

Mandag 16. september arrangeres årets forskningsetiske forum. Årets temaer er erfaringer med forskningsetikkloven, samt kunstig intelligens.

Tid: 16. september, 2024. Kl. 10.00-17.00. (Mingling for de som ønsker fra 16.00-17.00)
Sted: Litteraturhuset i Oslo
Påmelding nederst på siden (arrangementet er gratis)
Program: Forskningsetisk forum - 2024 (endinger kan forekomme)

Fra programmet (endringer kan forekomme):

Uredelighet og plagiat 

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) erfarer at flere forskningsinstitusjoner opplever at det er krevende å skille mellom behandling av uredelighetssaker og andre forskningsetiske spørsmål og saker, som ikke nødvendigvis handler om brudd.  Det skyldes blant annet uklarhet omkring sentrale begreper i loven som «uredelighet» og «plagiat». I denne delen ser vi nærmere på disse begrepene med utgangspunkt i en artikkel om «Uredelig forskning – i spennet mellom juss og forskningsetikk» av Ole-Andreas Rognstad, og en kronikk av Anne Kamilla Lund og Lars Klemsdal om «Tekstlikhet. Plagiat, fusk – samme sak?», basert på deres erfaringer fra Kjerkol-saken. 

Systemfeil og institusjonenes ansvar

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) har i en uttalelse konkludert med at det foreligger systemfeil ved Universitetet i Bergen i en sak om mulig vitenskapelig uredelighet i forbindelse med forfalsking av bilder under publisering av biomedisinsk forankret forskning. Er Granskingsutvalget på ville veier?, spør Kirsti Strøm Bull og Ole M. Sejersted i Magasinet Forskningsetikk (2024, nr. 1), som mener at uttalelsen er dårlig begrunnet og at den ikke bør være retningsgivende for de institusjonelle redelighetsutvalgene.  

«Institusjonenes ansvar handler om tilrettelegging», svarer Geir Sverre Braut og John-Arne Skolbekken, som begge er medlemmer av Granskingsutvalget.  

Hva er egentlig «systemfeil» og hva er «institusjonens ansvar», slik det fremgår av forskningsetikkloven? 

Kunstig intelligens og god vitenskapelig praksis

Utviklingen av kunstig intelligens (KI) går raskt, og regjeringen satser stort på forskning på KI og digital teknologi. KI-forskningen påvirker samfunnet og forskningen. KI kan gi nyttige verktøy for forskningen og effektivisere forskningsprosessen, samtidig som det oppstår spørsmål om forskningens integritet og ansvar. I denne delen belyser vi hvilke forskningsetiske utfordringer som oppstår knyttet til normer om redelighet, kvalitet og kollegialitet, og på hvordan institusjonene kan møte de forskningsetiske utfordringene som oppstår ved bruk av KI.  

Innledninger ved blant andre Mohammad Hosseini, Northwestern University, USA (på engelsk).

Påmelding til Forskningsetisk forum 2024

Ønsker lunsj
Ønsker å delta på mingling med servering (16.00-17.00)
Valgfritt samtykke: Jeg samtykker til at min e-post kan lagres av arrangøren og benyttes for å gi meg informasjon om lignende arrangementer senere.