Storfellesmøtet 2024 - NEM

Velkommen til Storfellesmøte for REK og NEM i Oslo, 16.-17. oktober. NB: Denne påmeldingen er kun for medlemmer i NEM. For øvrige deltagere, se lenke under. Tema for årets møte er deling av helsedata til utvikling av kunstig intelligens, og etiske implikasjoner ved samtykke i medisinsk og helsefaglig forskning.

Quality hotel 33.jpg

Dato: NEM-møte 15. oktober (vanlig innkalling kommer). Storfellesmøte 16.-17. oktober. Registrering klokken 10.00 - 11.30. Program starter 12.30. Dag 2 avsluttes med lunsj kl. 13.30-14.30.
Sted: Quality Hotel 33, Økern, Oslo. Adresse: Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Påmelding nederst på siden
Kontaktpersoner: Maria Sandhaug og Camilla Bø Iversen

Påmelding til Storfellesmøtet for deg som ikke er i NEM: 
Storfellesmøtet 2024

Program som pdf

Det er en glede å invitere deg til årets Storfellesmøte for REK og NEM.

Tema for årets møte er kunstig intelligens (KI) og samtykke i medisinsk og helsefaglig forskning. Vi får høre fra flere av våre samarbeidspartnere: Helsedirektoratet (Hdir), Universitetet i Oslo (UiT), Direktoratet for medisinske produkter (DMP), blant flere.

Ishita Barua forklarer når KI blir helseforskning, og Hdir, Kreftregisteret, NordicRWE og Datatilsynet stiller til debatt om deling av helsedata.

Vi ser fram til to spennende dager fra lunsj til lunsj med deling av faglig kunnskap og sosialt samvær på tvers.  

Foreløpig program

DAG 1
KUSTIG INTELLIGENS OG BEHOV FOR HELSEDATA

10.00 - 11.30: Registrering  

11.30 - 12.30: Lunsj  

12.30 - 12.40: Velkommen og praktiske opplysninger 

Ved koordinator NEM-REK, Maria Sandhaug (praktiske opplysninger)

Ved komitéleder NEM, Kari Milch Agledahl og komitéleder REK sørøst C, Erik T. Fosse. 

12.40 - 13.00: Spørreundersøkelse

13.00 – 13.15: Helseforskning og KI – hva er utfordringene for de etiske komiteene?

Ved komitéleder REK sørøst C, Erik T. Fosse, lege og professor emeritus i medisin ved UiO, leder for NORWAC

13.15 – 14.00: Grenseoppgang mellom REK og KULMU ved KI-prosjekter

Ved representant fra Direktoratet for Medisinske produkter (DMP), Petter Alexander Strømme, enhetsleder for medisinsk utstyr – utvikling og meldt organ

14.00 – 14.15: Pause

14.15 – 15.00: Når blir KI helseforskning?  

Ved lege, forfatter og forsker på KI, Ishita Barua. 

15.00 - 16.15: Innlegg og paneldebatt om forskning, personvern og etiske utfordringer ved deling av helsedata

Innleder og ordstyrer, Erik T. Fosse, komitéleder REK sørøst C, lege og professor emeritus i medisin ved UiO, leder for NORWAC

De etiske komiteene har vært vant til å tenke på dataminimering, nå er det et økende behov for data-maksimering.

 - Hvordan ivareta både forskningsbehovet og forskningsetikken ved deling av helsedata?

15.05 – 15.15
Innlegg 1: - Hvordan ivaretar regulatoriske myndigheter forskningsbehovet og forskningsetikken ved deling av helsedata? Ved Kathrine Olsgård, jurist og seniorrådgiver, avdeling for helserett, Helsedirektoratet 

15.15 – 15.25
Innlegg 2: - Hvordan ivaretar registerforvalterne forskningsbehovet og forskningsetikken ved deling av helsedata? Ved Giske Ursin, direktør Kreftregisteret

15.25 – 15.35
Innlegg 3: - Hvordan ivaretar private helseforetak forskningsbehovet og forskningsetikken ved deling av helsedata? Ved Steinar Thoresen, medisinsk direktør og co-grunnlegger av NordicRWE 

15.35 – 15.45
Innlegg 4: - Hvordan ivaretar personvernerne forskningsbehovet og forskningsetikken ved deling av helsedata? Ved Susanne Lie, juridisk fagdirektør Datatilsynet

15.45 – 16. 15: Paneldebatt

16.15 - 16.40: Pause 

16.40 - 17.00: Resultat fra spørreundersøkelsen

17.00 – 17.45: Temadiskusjon 1 

Ved komitéleder i KULMU A/B

17.45 - 18.15: NEM orienterer 

Ved komitéleder i NEM Kari Milch Agledahl og sekretariatsleder i NEM Camilla Bø Iversen 

18.15 – 18.30: Oppsummering

Ved komitéleder i NEM, Kari Milch Agledahl 

18.30 – 19.30: Fritid 

19.30: Festmiddag   

DAG 2
SAMTYKKE I MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING

09.00 - 09.05: Velkommen og praktiske opplysninger  

Ved koordinator, Maria Sandhaug (praktiske opplysninger)

Ved komitéleder i NEM, Kari Milch Agledahl

09.05 - 09.30: Samtykke til forskning – et viktig etisk prinsipp?

Ved komitéleder i NEM, Kari Milch Agledahl, overlege og forsker ved Finnmarkssykehuset og førsteamanuensis i medisinsk etikk ved UiT Norges arktiske universitet

09.30 - 10.00: Temadiskusjon 2 

Ved komitéleder REK

10.00 – 10.30: Pause og utsjekk         

10.30 – 11.00: Foresattes ansvar ved medisinsk og helsefaglig forskning på barn

Ved Kirsten Sandberg, professor og jurist ved Institutt for offentlig rett, Oslo Universitetssykehus

11.00 – 11.30: Digitalt samtykke i medisinsk og helsefaglig forskning  

Ved Åslaug Helland, onkolog og forskningsleder ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) og professor ved UiO

11.30 – 11.45: Pause

11.45 - 12.15: - Er digitalt samtykke alltid godt nok?

Ved fagmedlem i REK sørøst C, Torbjørn Gundersen, etiker og førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

12.15 – 12.45: En nasjonal løsning for dynamisk samtykke  

12.45 - 13.15: Etablering av samtykkekompetanse i forskningsprogram  

13.15 – 13.30: Avslutning og praktiske opplysninger  

Ved komitéleder i NEM, Kari Milch Agledahl 

13.30 - 14.30 Lunsj og avreise

Påmelding, Storfellesmøtet 2024 - NEM

Deltar på NEM-møte 15. oktober
Overnatting 15.-16. (For de som deltar på NEM-møte 15.)
Overnatting 16.-17. (For deltagere på Storfellesmøtet)
Lunsj 16. (11.30-12.30)
Festmiddag 16. (19.30)
Lunsj 17. (13.30-14.30)