Granskingsutvalgets årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger fra Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). Mellom 2014 og 2018 ble utvalgets virksomhet kun rapportert gjennom felles årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsmeldinger for De nasjonale forskningsetiske komiteene finnes her