Kontakt Granskingsutvalget

Dersom du har spørsmål om Granskingsutvalgets arbeid, eller om en konkret sak, kan du kontakte sekretariatsleder (kontaktinformasjon under).

Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord.

Mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal meldes til institusjonen der forskeren er ansatt, og skal som hovedregel behandles der.

Sekretariatet for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) kan kontaktes hvis du har behov for generell veiledning om behandling av uredelighetssaker.

Skal du rapportere til Granskingsutvalget på vegne av en institusjon? Se denne veiledningen.

Ragnhild Aursnes Dammen

Ragnhild Aursnes Dammen

Tlf: (+47) 90 54 99 26
ragnhild.aursnes.dammen@forskningsetikk.no

Jurist og sekretariatsleder i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. EN: Director of The National Commission for the Investigation of Research Misconduct