Hopp til hovedinnhold

Kontakt NENT

Dersom du har spørsmål om NENTs arbeid, eller om en konkret sak, kan du kontakte sekretariatsleder Thomas Østerhaug.

Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord.

En vesentlig oppgave for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), er å gi råd til forskere i enkeltprosjekter. Men også andre interessenter kan be om forskningsetiske vurderinger av enkeltsaker eller mer generelle spørsmål. NENT kan i tillegg ta saker på eget initiativ. Henvendelsen bør beskrive hva som anses som de mest relevante forskningsetiske problemstillingene i saken, gjerne med henvisning til Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi.

Saksbehandlingen følger forvaltningsloven, personopplysningslovgivningen og offentlighetsloven. Les mer om dette i vår personvernerklæring.

Thomas Østerhaug

Tlf: (+47) 92 049 452
Thomas.Osterhaug@forskningsetikk.no

Thomas Østerhaug er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). EN: Director of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT).