Uttalelser - NENT

Oversikt over uttalelser gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi.

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (5)
 • (1)
 • (2)
 • (7)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (4)
 • (1)
 • (2)
 • (1)

Uttalelse om akademisk frihet og forskningsetikk ved NORCE

Fra konklusjonen: NENT og NESH påpeker at forskningsinstitusjonen har et overordnet ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonen må være bevisst at det finnes relevante fagforskjeller og ta hensyn til dem i avtale- og rammeverk. Alle kontrakter, herunder arbeidsavtaler, må være etisk forsvarlige.

Uttalelse om Facebook og citizen science

Det er ikke krav om deltagelse fra norske forskere ved datainnsamling i Norge. Det er imidlertid viktig å følge regelverket både i de landene der data samles inn og der dataene behandles, skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi i sin konklusjon.

Forskningsetiske råd om medforfatterskap og tilgang til data

Uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, juni 2021. Om prinsipper for medforfatterskap, doktoravhandlingers status, eierskap og tilgang til data og forskningsinstitusjoners ansvar.

Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

NENT skal gi uavhengige råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål, og NENT ønsker med dette innspillet å bidra til god og ansvarlig kunstig intelligens-forskning i Norge.

Høringssvar fra NENT om samisk helseforskning

Høringssvar fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) til Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samiske humant biologiske materiale. (14.06.2018)