Postjournal

Her finn du våre postjornalar sortert på år og veke. Journalane finst i pdf-format. Oversyn over inn- og utgåande post blir lagt ut kvar veke. Viss eit vekenummer saknast, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Du kan be om innsyn gjennom skjema for innsynsforespurnader.

For bokmål: skjema for innsynsforespørsler.

FEK er lovpålagt å gjera dei offentlege postjournalane sine tilgjengelege for allmenta på internett. Ein journal er systematisk og fortløpande registrering av alle inngåande og utgåande saksdokument. FEKs postjournal blir kvar veke publisert i pdf-format.

Ved krav om innsyn blir personopplysningar i samsvar med utleverte offentleglova og forvaltningslova.

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)

Postjournal 2024

Her finn du postjournalar for 2024. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2023

Her finn du postjournalar for 2023. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2022

Her finn du postjournalar for 2022. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2021

Her finn du postjournalar for 2021.  Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2020

Her finn du postjournalar for 2020. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2019

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2018

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.