Postjournal

Her finner du våre postjornaler sortert på år, og deretter uke. Journalene foreligger som pdf-dokumenter. Oversikt over inn- og utgående post blir lagt ut hver mandag formiddag. Hvis et ukenummer savnes, skyldes dette at det ikke har vært post til eller fra komiteene denne uken.

Du kan bestille innsyn gjennom vårt bestillingsskjema (bokmål).

For nynorsk, bruk skjema for innsynsførespurnader.

For mer informasjon om innsyn og dine rettigheter, se Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)

Postjournal 2022

Her finn du postjournalar for 2022. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2021

Her finn du postjournalar for 2021.  Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2020

Her finn du postjournalar for 2020. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2019

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2018

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.