Postjournal

Her finn du våre postjornalar sortert på år og veke. Journalane finst i pdf-format. Oversyn over inn- og utgåande post blir lagt ut kvar veke. Viss eit vekenummer saknast, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Du kan be om innsyn gjennom skjema for innsynsforespurnader.

For bokmål: skjema for innsynsforespørsler.

For meir informasjon om innsyn og rettane dine, sjå Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Postjournal 2023

Her finn du postjournalar for 2023. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2022

Her finn du postjournalar for 2022. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2021

Her finn du postjournalar for 2021.  Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2020

Her finn du postjournalar for 2020. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2019

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

Postjournal 2018

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.