Hopp til hovedinnhold

Vancouveranbefalingene

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Anbefalingene stiller opp krav som de fleste medisinske tidsskrift bruker ved publisering av vitenskapelige artikler. De gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av en uavhengig etisk komité. Konvensjonen blir anvendt av over 500 medisinske tidsskrifter verden over.

Av: Johanne Severinsen og Lise Ekern, 2017.

Noen få redaktører møttes i 1978 i Vancouver i Canada for å etablere retningslinjer for artikler som ble levert til tidsskriftene deres. Denne lille gruppen fikk navnet ”The Vancouver Group”. Deres krav til manuskriptet og hvordan bibliografiske referanser skulle være, ble første gang publisert i 1979. Gruppen utvidet seg og møtes nå årlig. ICMJE har etter hvert tatt inn i sine anbefalinger etiske prinsipper for publisering i biomedisinske tidsskrift.

ICMJE-anbefalingene har vært revidert mange ganger, sist i 2016. I 2013 skiftet de navn fra Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URMs) til det nåværende Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Hovedmomentene i retningslinjene er:

  • Hensikten med retningslinjene
  • Hvem skal bruke retningslinjene?
  • Retningslinjenes historikk
  • Roller og ansvarsområder for forfattere, bidragsytere, reviewere, redaktører, utgivere og eiere
  • Problemstillinger knyttet til utgivelse og redigering av medisinske tidsskrifter
  • Forberedelse og innsending av manuskripter

(Se også Medforfatterskap i medisin og helsefag.)

Vancouveranbefalingene er tilgjengelig på http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf