FBIB - FORSKNINGSETISK BIBLIOTEK

Forskning og miljø

Om Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

FBIB tilbyr mer enn 90 spesialforfattede artikler om forskningsetiske emner, skrevet av en lang rekke forskjellige eksperter og fagpersoner. Til sammen skal artiklene tjene som introduksjon til de viktigste forskningsetiske temaene. Formålet med FBIB og tilknyttede ressurser er å bidra til refleksjon og debatt snarere enn å skape en encyclopedi eller en fasit. 

De vinklinger og oppfatninger som presenteres i FBIB-artiklene uttrykker ikke nødvendigvis De nasjonale forskningsetiske komiteenes standpunkt; den enkelte forfatter står for sine perspektiver.

Les mer om FBIB.