Satser på gratis nettbøker

En bok om internettforskning og etikk blir sannsynligvis den første boka som publiseres Open Access, det vil si gratis tilgjengelig via Internett, på et norsk akademisk forlag.

Portrett av Dorte Østreng
Dorte Østreng, redaksjonssjef i Cappelen Damm Akademisk.
Omslag av bladet forskningsetikk nr 1 2015
Forskningsetikk nr. 1, 2015 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Boka Internet Research Ethics tar for seg juridiske rammer og etiske utfordringer knyttet til internettforskning. Tematikken spenner fra informert samtykke til personvern og Big data.

– Internettforskning er et relativt nytt felt. Utfordringer knyttet til internettforskning, som etikk, er viktig og faglig interessant for mange i akademia, sier Dorte Østreng.

Hun er redaksjonssjef i Redaksjon for samfunnsfag og humaniora i Cappelen Damm Akademisk. Forlaget har i samarbeid med Co-Action Publishing, pioneren innenfor Open Access-publisering, etablert et eget utgivelsesområde for Open Access. Det inkluderer både tidsskrifter og bøker.

– Open Access en selvfølge

Når Internet Research Ethics utgis i mars, blir den Cappelen Damm Akademisk sin første Open Access-bok og sannsynligvis også den første som gis ut på et norsk akademisk forlag, ifølge Østreng.

Det er De nasjonale forskningsetiske komiteene som har hatt ansvaret for det redaksjonelle arbeidet med boka. Komiteene har tidligere gitt ut flere bøker på eget forlag, som har vært gratis tilgjengelig både i papirversjon og på Internett.

– For oss er Open Access en selvfølge. Opplysning er en av komiteens oppgaver, og vi retter oss både mot forskere og allmenheten for øvrig. Å lage bøker er en del av vår utadrettede virksomhet, og for å være tilgengelig for alle, bør bøkene være gratis, fastslår Helene Ingierd.

Flere smale utgivelser

Ingierd er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Hun har vært redaktør for boka sammen med Halvard Fosheim, tidligere sekre-tariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH).

– Ved å bruke et etablert forlag får vi en proffere Open Access-plattform, et større nedslagsfelt og økt kvalitetssikring, sier Ingierd.

Østreng mener Cappelen Damm Akademisk sin nye satsing på Open Access-publisering vil øke spennvidden i forlagets utgivelser.

– Hittil har vi gjerne måttet takke nei til smalere forskningsutgivelser, tross høy faglig kvalitet, fordi det ikke har et potensielt marked utenfor pensumlistene. Det slipper vi nå, påpeker hun.