Forside, Forskningsetikk nr 4, 2015. Bilde av sykepleier med maske og hansker som gir sprøyte vaksine.

Forskningsetikk nr. 4, 2015

Ebola: Når forskningen haster

Dilemma i vaksineforsøk. Reaksjoner på ny forskningsetikklov. Vil la rike kjøpe seg plass i medisinske studier.

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike etiske vurderinger knyttet til utprøvingen av Ebola-vaksinen som Norge var med på å finansiere. Forskerne var ganske sikre på at vaksinen hadde effekt. Var det da riktig å gjennomføre en randomisert kontrollert studie hvor kontrollgruppa måtte vente på vaksinering? Og var det riktig å godkjenne utprøvingen selv om det ikke fantes publiserte funn fra testing på mennesker? 

Du kan også lese om en kommende undersøkelse om integritet i forskning, og om de sterke reaksjonene på utkastet til ny forskningsetikklov. Vi skriver også om en britisk forfatter og aktivist som ønsker å opprette et "datingbyrå" som matcher velstående, syke personer opp mot relevante forskningsprosjekter med pengemangel.

Vi tar opp utfordringene personvernsystemet skaper for studenter, og forteller om arbeidet med å sikre at akademiske kjerneverdier tas på alvor i internasjonale samarbeidsavtaler. Du kan også lese om den nye boka "Etisk skjønn i forskning".

- Elin Fugelsnes, ansvarlig redaktør

Fotnoter og forskningsetikk i humsam-fagene

Plagiat og forskningsjuks har ført til en rekke skandaleoppslag i senere år, og sanksjonene i akademia er blitt strengere. Det er bra. Men hva med de mindre syndene i forskningsetikkens gråsoner?

Kjærlighet, sex og robotforskningsetikk

Ex Machina illustrerer relativt nye innsikter i hvordan følelser virker inn på samhandlingen mellom mennesker og maskiner. Filmen gir også nyttige eksempler på hva som er, eller burde være, viktige etiske spørsmål for de som forsker på sosial robotikk.

- Meldeplikten kan ødelegge for studentene

Personvernsystemet er altfor rigid og kan i verste fall forhindre at bachelorstudenter får gjennomført oppgavene, mener ansatte ved journalistutdanninga i Oslo.

Gutten som ble oppdratt som jente

David Reimer ble født gutt, oppdratt som jente og tok livet av seg som ung mann. Bak den tragiske historien står en ambisiøs forsker og lege som ville bevise at kjønn var flytende.

Internasjonalt samarbeid gir etiske utfordringer

Samarbeid mellom norske universiteter og høyskoler og partnere i andre land kan innebære vanskelige etiske avveiinger. Robert Quinn i Scholars at Risk vil ha felles forpliktende rammer for alle slike samarbeidsavtaler.

Et skjønnsspørsmål

- Bruk av skjønn er det eneste som kan plukke opp de tilsynelatende små nyansene som kan være helt avgjørende, sier Jakob Elster.

Uenige om gransking og klagemulighet

Bør det finnes en nasjonal klageinstans for uttalelser om vitenskapelig uredelighet? Noen frykter det vil kunne føre til en slags etisk "høyesterett". Andre mener manglende klageadgang truer rettssikkerheten.

- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, mangelfullt og misvisende, mener De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Påskunda vaksineutprøvinga

REK sør-øst godkjende den store utprøvinga av Ebola-vaksine i Guinea trass i at det mangla publiserte funn frå testing på menneske.

Leder: Råtne epler og pærer

I 2006 fikk forsknings-Norge et solid støkk: Den anerkjente kreftforskeren Jon Sudbø hadde diktet opp pasienter og fabrikkert resultater som tydet på at vanlige smertestillende tabletter kunne være livsfarlig. Dette er fortsatt det eneste tilfellet hvor noen har blitt avslørt for omfattende forskningsfusk i Norge.