Omslagsbilde av Forskningsetikk nummer 3 2017

Forskningsetikk nr. 3, 2017

Vanskelig internettforskning og lovløse skjeletter

Sliter med grenseoppgangene når internett er kilde. Røttingen: – Man skal ikke være redd redd for debatt. EU gir forskere mer ytringsfrihet.

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du lese om ekstremismeforsker Tore Bjørgo som synes det er absurd at journalister får skrive i vei om ekstremister basert på kilder de finner på internett, mens forskere underlegges strenge regler og må anonymisere aktivister som står frem i avisa med fullt navn og bilde.

Kanskje kan nye retningslinjer for forskning på internett løse noen av problemene forskerne står overfor. Eller kanskje ligger løsningen i EUs nye personvernforordning, som lovfester beskyttelse av «akademiske ytringer».

Striden om hva som er innenfor og utenfor helseforskningsloven er like gammel som loven selv. I dette nummeret tar Forskningsetikk pulsen på diskusjonen og spør hvordan i all verden det ble sånn.

I tillegg kan du lese om sukkerforskning som ble latterliggjort på 1970-tallet, en hodeskalle fra steinalderen som ikke skulle blitt vasket så grundig, og hva som skjedde da en kirke i Sverige holdt på å begrave en av Europas best bevarte mumier.

God lesing!

Bokanmeldelse 3-2017

Klarer vi å ta det store ansvaret som følger med å kunne omskrive livets kode? Boken «A Crack in Creation» gir en god introduksjon til CRISPR-teknologien, et av tidenes viktigste bioteknologiske gjennombrudd.

Sukkerkontroversen

I 1972 åtvara den britiske ernæringsprofessoren John Yudkin mot helseeffekten av sukker. Han fekk ryktet og karrieren øydelagt.

Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose

Kan hende ringer de ikke ambulansen. Men det er ikke gitt at de ville gjort det uansett. Motgiften nalokson har vist seg effektiv i å få ned dødsfall fra overdoser i andre land. Nå er det Norges tur.

Kommentar forsøksdyr

Det er mange år siden dyreforskere hadde noe reelt å frykte fra dyrevernaktivister, myndigheter eller politikere. Spørsmålet er om større konsensus har hatt positive konsekvenser for forsøksdyrenes livssituasjon?

Hva er helseforskning

Hva som er forskning på medisin og helse skal tolkes vidt, ifølge Helseforskningsloven. Hvorfor gjør da systemet som forvalter loven det motsatte?

Hodebry i Bergen

Rettsmedisinere i Bergen var nær ved å vaske bort en del av historien til en 8500 år gammel hodeskalle. Nå skal de samarbeide med forskere om rutiner for å ta vare på levninger med arkeologisk verdi.

Røttingen: Ikke redd for debatt

John-Arne Røttingen syns det er helt greit med litt debatt på ufullstendig grunnlag, og helt innafor å bruke triks som terningtrilling for å komme på.

Ytringsfrihet og personvernforordning

Beskyttelse av «akademiske ytringer» kan gi et bedre klima for kritisk samfunnsforskning, ifølge Annette Birkeland, jurist i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Avslørte biskopens hemmeligheter

Slitasjegikt, dårlige tenner og et foster i kisten. Svenske forskere har avslørt hemmelighetene biskop Peder Winstrup tok med seg i graven. Også i Norge ligger en rekke mumier i kirkene.

Offentlig - men ikke fritt vilt

Du kan ikke uten videre forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper i innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, når internett er kilde til data.