Sett og hørt: Unngår dyreforsøk med digital laks, falske fagfeller og tips til årets julegave.

Datamaskin med bilde av laks
Omslagsbilde av Forskningsetikk nummer 3 2017
Forskningsetikk nr. 3, 2017 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Unngår dyreforsøk med digital laks

«Om tjue år er det neppe lov å gjere dyreforsøk utan at hypotesane på førehand er prøvde ut med matematiske modellar» sier forsker Jon Olav Vik fra NMBU til tidsskriftet Genialt. Vik og kollegaer har utviklet en samling "digitale oppdrettslakser" som det går an å teste for eksempel ulike typer foringredienser på.
Kilde: Genialt

Fra publiseringsfronten

VILLEDENDE: Bioetiker Stefan Eriksson, han som i forrige nummer av Forskningsetikk oppfordrer til at fagfolk lager svartelister over tidsskrifter, lanserer ifølge Etikbloggen to begrep som skal erstatte ordet røvertidsskrifter: Villedende tidsskrifter, og Lavkvalitetstidsskrifter.

FALSKE FAGFELLER: COPE, Comittee on Publication Ethics har oppdatert sine retningslinjer til redaktører og fagfeller, for å blant annet bedre håndtere problemet med falske fagfellevurderinger.

HEVE STANDARDER: International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) har utviklet kriterier for god publiseringspraksis, Journal Publishing Practices and Standards. Ikke for å ta de som ikke følger opp kriteriene, men for å hjelpe tidsskrifter i det globale sør å leve opp til nødvendige standarder.

PREPRINTENS ÅR: Bloggen The Scholarly Kitchen skrev i april at de nok trodde 2017 ville bli kalt «the year of the preprints». Center for Open Science har lansert preprints for 16 fagfelt i 2017. Mengder av andre aktører har også brukt året til å lansere preprint-servere, både kommersielle og ideelle. Preprint-servere publiserer artikler før de har blitt fagfellevurdert, og gjør dermed artiklene åpne for fagfellevurdering fra fagmiljøet som sådan.

Oppsiktsvekkende fravær av forskningsetikk

«Som nasjonal rådgivende ressurs for forskningsetiske spørsmål, mener NENT det er oppsiktsvekkende at forskningsetikk er nærmest fraværende i en melding som legger rammene for og uttrykker Regjeringens mål med forskning og høyere utdanning i de kommende år» skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i sitt høringsinnspill til regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
NENT problematiserer også begrepet kvalitet, som de mener meldingen bruker gjentatte ganger uten å spesifisere hva som egentlig menes med begrepet. Kvalitet er «i stor grad knyttet opp mot økonomiske målestokkeri meldingen, mens etikkdimensjonen er nærmest fraværende», skriver NENT.
Kilde: etikkom.no

Årets julegave?

Brettspillet «The publishing trap» følger fire forskere gjennom karrieren deres. Målet er å gi forskere kunnskap om hvordan blant annet penger, opphavsrett, og ulike publiseringsmodeller kan påvirke distribusjonen av og innflytelsen til forskningen deres.