Foreslått lisensordning under lupen

Utenriksdepartementet (UD) fikk sterke reaksjoner på forslaget om en lisensordning for kunnskapsoverføring. Nå gjør de en grundig gjennomgang.

Illustrasjon av en folkemengde der en person stå runder en lyskaster
Illustrasjon: Shutterstock
Omslag med bilde av forskere som holder seg fast under en flygning
2023:1 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

I mars 2022 sendte Utenriksdepartementet (UD) ut endringer i eksportkontrollforskriften på høring. Ifølge departementet er formålet med endringene å styrke kontrollen med kunnskapsoverføringer som kan tjene til å utvikle et lands militære evne.  
Der foreslo de blant annet at forskere som vil samarbeide med land som ikke er nærstående eller allierte, må søke UD om en såkalt individuell lisens.  
 
I høringsinnspillene uttrykte flere frykt for at en lisensordning vil gå ut over den akademiske friheten. De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er bekymret for at sikkerhet vil vektlegges for tungt hvis UD skal ta slike beslutninger alene.  

– Omfatter for mye  

– Hva som utgjør en sikkerhetsutfordring, er også et faglig spørsmål, som de som er nærmest forskningen må kunne mene noe om. Det nåværende forslaget ser ut til å legge opp til en at en for stor del andel av forskningen skal kontrolleres og godkjennes utenfor forskerfellesskapene, sier FEK-direktør Helene Ingierd.  
 
Statssekretær Eivind Vad Petersson understreker at den kunnskapsoverføringen UD kontrollerer, bare er den som faktisk utgjør en sikkerhetsutfordring. 
 
– Det vil si særlig sensitiv kunnskap som overføres innen tekniske fagområder, på et høyt faglig nivå, sier han.  

En farligere verden 

Petersson påpeker at vi dessverre lever i en farligere verden.  
 
– Trusselbildet har forverret seg. Det gjelder også kunnskapssektoren, illustrert av det som nå er en rekke enkelteksempler. Sikkerhetstjenestenes trusselvurderinger peker på at enkelte stater forsøker å tilegne seg kunnskap fra Norge til militær bruk, i strid med våre sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser.  
 
Dette er bakgrunnen for at regelverket og kontrollrutinene må skjerpes, forklarer han. 

Trusselbildet har forverret seg. 
Eivind Vad Petersson 

Vil gjøre det enklere 

Ifølge Petersson gjennomgår UD nå høringsinnspillene grundig, i tett dialog med kunnskapssektoren. Han er klar over at behovet for veiledning og informasjon i sektoren er stort (se denne artikkelen: Forskningsmiljøer kan få «hjelpetelefon»).  
 
– Målet vårt er at regelverksendringene skal gjøre det enklere for utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringslivet å etterleve regelverket.  
 
Eksportkontrollforskriften er rettslig bindende. Endringene i forskriften er en av flere prosesser for å øke sikkerheten i sektoren. I januar 2023 sendte Forsvarsdepartementet ut et nytt lovforslag om beskyttelsesverdig forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter, noe som blant annet vil ha følger for deling av teknologi.