Referat fra møte i NESH 8. september 2020

Tid: 10:00 - 14:00 
Sted: Digitalt 
Tilstede: Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad (nestleder), May-Len Skilbrei, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Roar Johnsen, Anne Nevøy, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Lene Bomann-Larsen, Kjetil Fretheim 
Forfall: Tove Klæboe Nilsen 
Referent: Vidar Enebakk 

1. Konstituering av møtet 

Referat fra møte 28.05.2020 ble godkjent. 
 
Ingen spørsmål om habilitet. 
 
Ingen saker til eventuelt.  

2. Orientering fra sekretariatet 

FEK har lansert nye nettsider. Gi tilbakemelding om dere finner feil: www.forskningsetikk.no 
 
FEK feirer 30 år i 2020 og det blir markert i jubileumsuka i midten av oktober (uke 42).  
 
Granskingsutvalget har bedt om orientering om arbeidet med NESHs retningslinjer, og Elisabeth og Ivar vil orientere dem på GRU-møte mandag 21. september. Vidar orienterer NENT på deres møte fredag 25. september. 
 
NESH er invitert til å delta på rundbordskonferanse om brukermedvirkning på VID vitenskapelige høgskole onsdag 23. september. Vidar og Kristian stiller for NESH. 
 
Elisabeth og Vidar orienterte om øksedrap-saken ved Nord universitet. Elisabeth har uttalt seg om saken i Khrono 26. september, og Vidar og Annette i FEK har vært i dialog med institusjonen og gitt veiledning og råd.  
 
Møtedatoer for 2021 er fastsatt (på torsdager): 4. februar, 27. mai, 23. september og 2. desember.

3. Revisjon av retningslinjer 

Elisabeth orienterte om innspurten i arbeidet med retningslinjene, og NESH diskuterte utkastet i detalj. Det var flere prinsipielle merknader, men ikke mer enn at det kan innarbeides før utsendelse. 
 
Vedtak: Utkastet til retningslinjer sendes på høring med de justeringene som framkom på møtet.  
 
Merknad: Retningslinjene til NESH ble sendt på høring 21. september.  

4. Henvendelse om «smilefjes» i spørreundersøkelse 

NESH har fått en henvendelse fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen Innlandet (HINN) om bruk av «smilefjes» i en spørreundersøkelse. 
 
Heidi innledet om saken med utgangspunkt i notat. 
 
Se egen uttalelse.

5. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 
Neste møte: 24. november.