Referater fra møter i NESH

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (2)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (5)
 • (6)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (5)
 • (4)
 • (5)
 • (3)
 • (1)

Møte i NESH 24. januar 2024

Fra agendaen: Felles temaer for 2024 er kunstig intelligens og urfolk og nasjonale minoriteter. Publiseringsindikatoren. Taushetsbelagte bankopplysninger.

Møte i NESH 12. mai, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Fra agendaen: Forskningsetikk og personvern - dialog med SIKT. Høring - NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Arkiv og offentlighet.

Referat fra møte i NESH 15. februar 2023

Fra agendaen: Henvendelse fra UiB om mulig donasjon. Høring om ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter

Referat fra møte i NESH 14. juni 2022

På agendaen sto blant annet oversettelse av NESHs retningslinjer og to høringer: Eksportkontrollforskriften og NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet.

Referat fra møte i NESH 8. mars 2022

Fra dagsorden: Henvendelse om Norce og akademisk frihet, dialog med SIKT om maler og henvendelse om arkivpraksis i Helseforvaltningenveiledere.

Referat fra møte i NESH 25. januar 2022

NESH-leder Heidi Østbø Haugen ønsket velkommen og skisserte rammene for arbeidet til den nye komiteen (2022-2025). Komiteen ble presentert for De nasjonale forskningsetiske komiteene, temaer i NESHs arbeid og aktuelle saker.

Referat fra møte i NESH 2. desember 2021

På agendaen sto blant annet: NESH retningslinjer - vedtak, henvendelse om KDs Veileder for ansettelser ved friskoler, og henvendelse om akademisk frihet.

Referat fra møte i NESH 19. mars 2021

Saker: Evaluering NLA-saken, rutiner for saksbehandling i NESH, institusjoners ansvar for personvern og forskningsetikk (HiØ), akademisk frihet og institusjoners styring, revisjon av retningslinjene