Høringssvar til Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora

21. september 2020 sendte Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora sine forskningsetiske retningslinjer på høring. Her finner du høringsinnspillene som har kommet inn. De publiseres fortløpende og legges alfabetisk.