Hopp til hovedinnhold

Uttalelser fra Skjelettutvalget

Oversikt over uttalelser gitt av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (1)
 • (5)
 • (10)
 • (8)
 • (3)
 • (7)
 • (5)
 • (9)
 • (8)
 • (5)
 • (9)

Request concerning photogrammetric analyses in the MSCA IF project “Iceland: Physical Anthropology, Composition and Evolution” (2018/292)

On 24th September 2018, The National Committee for Research Ethics on Human Remains received a request from PhD Kimberly Plomp, Faculty Department of Archaeology, Classic and Egyptology, University of Liverpool, concerning photogrammetric analyses in the MSCA IF project “Iceland: Physical Anthropology, Composition and Evolution”.Plomp’s project is funded by Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA IF).Listed as collaborators are Prof. Keith Dobney, Department of Archaeology, Classics, and Egyptology, University of Liverpool; Prof. Mark Collard, Department of Archaeology, Simon Fraser University; Prof. Neil Price, Department of Archaeology and Ancient History, University of Uppsala; and Dr. Hildur Gestdottir - Department of Archaeology, University of Iceland.In addition to the committee’s form for ethical evaluation of research on human remains, these documents were sent: project description, an ethical assessment and a permission from Institute for Basic Medical Sciences, University of Oslo (signed by Prof. Svend Davanger).The permission to use the material from the Schreiner Collections, signed by Prof. Svend Davanger, Institute of Basic Medical Sciences (IMBS), Faculty of Medicine (UiO) states that: “The Institute of Basic Medical Sciences hereby approves the performance of photogrammetry technique and subsequent geometric morphometric analysis on adult crania, including fragmented pieces, provided that approval is obtained from The National Committee for Research Ethics on Human Remains”.The request was evaluated by the committee in its 7th December 2018 meeting. The committee concluded that more information and a more thorough ethical self-assessment were needed before it could evaluate the request properly. On 13th December 2018 Plomp was asked to: provide specifications about the skeletal material included in the study and the selection criteria, clarify whether permission from the museum collections with ownership to the material had been sought, investigate the provenance of the Inuit material, give more thorough ethical reflections on studying groups connected to a history of oppression, humiliation and stigmatisation, and consider the use of a method similar to a method associated to race biology (craniometry). On 14th March 2019 the committee received a response from Plomp to the committee’s review together with a list of crania from the Schreiner collection she will include in her project. The committee reviewed Plomp’s response and sent the evaluation to Plomp 1st April 2019. On 27th May 2019 Plomp sent a revised request, which was evaluated by the committee and sent to Plomp on 21th June 2019.

Request concerning biomolecular studies of skeletal material from Tukthuset (2019/103)

On 6 May 2019, The National Committee for Research Ethics on Human Remains received a request from Dr. Rose Drew, Department of Archaeology, University of Winchester concerning biomolecular studies of skeletal material from Tukthuset related to the project “Tukthuset: A study of crime and punishment, evidence of early anatomical investigations, and the human cost of poverty.” The request was evaluated by the Committee in its 27 May 2019 meeting.Drew gives The Department of Archaeology, University of Winchester, as the institution responsible for the project. Drew’s collaborators are Dr. Gwyn Madden, Associate Professor, Anthropology Department, Grand Valley State University, Allendale, Michigan, Dr. Karl Alvestad, Norwegian historian living in Winchester, Dr.Dr. Verena Schüemann, Assistant Professor, Institute of Evolutionary Medicine, University of Zurich, Dr. Elise Naumann, Reseracher, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo, Dr. Helen Donoghue, Center for Clinical Microbiology, Research Department of Infection, University of London. The work at the lab will be conducted by MA- and PhD-students and one postdoc at The University of Zürich. The students and the postdoc are financed by different posts at the university. The work conducted by the other collaborators in the project seem to be self-financed. The present request (2019/103) is a revision of a request from 2017 (2017/202), which again was a revision of a request from 2015. The three requests are all related to the same project on skeletal material from Tukthuset.

Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)

Den 6. februar 2019 mottok Skjelettutvalget en henvendelse fra professor Hans K. Stenøien ved institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet om prøvetaking av skjelettmateriale i et doktorgradsprosjekt med tittelen Epigenomic investigation of the 2nd plague pandemic across Northern Europe. Doktorgradsstipendiat, Martin René Ellegaard, utfører doktorgradsprosjektet som del av en felles grad ved NTNU og Københavns universitet. Prosjektet har også fått støtte fra Carlsbergfondet. Ansvarlig institusjon er NTNU Vitenskapsmuseet. Samarbeidspartnere er professor Tom Gilbert ved seksjon for Evolutionary Genomics, Københavns universitet, førsteamanuensis Mike Martin ved institutt for naturhistorie, NTNU, professor Axel Christophersen ved institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU. I tillegg til utfylt skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger, bestod henvendelsen av prosjektbeskrivelse, en liste over materialet det planlegges prøvetaking av og en redegjørelse for etiske problemstillinger. Henvendelsen ble behandlet av Skjelettutvalget i møte 28. februar 2019. Birgitte Skar og Sean Denham meldte seg som inhabile, forlot møterommet under diskusjonen og har ikke vært involvert i vurderingen av saken. Utvalget konkluderte med at mer informasjon, en grundigere etisk refleksjon, og en avklaring rundt prosjektets institusjonelle forankring på NTNU Vitenskapsmuseet og hensynet til andre forskere som jobber med samme materiale var nødvendig før det kunne komme med en kompetent anbefaling. Den 19. mars 2019 sendte doktorgradsstipendiat, Martin René Ellegaard, respons på utvalgets bemerkninger. Responsen ble behandlet på e-post av utvalget (unntatt Skar og Denham), som 5. april konkluderte med at de etiske refleksjonene var gode, men at spørsmålet rundt prosjektets institusjonelle forankring på NTNU Vitenskapsmuseet og hensynet til andre forskere som jobber med samme materiale var uavklart. Den 7. mai 2019 sendte museumsledelsen ved NTNU Vitenskapsmuseet et brev med en bekreftelse på prosjektets institusjonelle forankring og etterspurt informasjon om prøvetaking og hensyn til forskere som jobber med samme materiale. Brevet er undertegnet forsknings- og samlingsleder, Solveig Bakken, leder for Epigenomikk-prosjektet, Hans Stenøien, og leder for MedHeal-prosjektet, Axel Christophersen. Henvendelsen ble ferdigbehandlet av utvalget på sirkulasjon på e-post den 31. mai 2019.

Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)

Den 14. februar 2019 mottok Skjelettutvalget en henvendelse om utstilling av menneskelige levninger i forbindelse med de nye naturhistoriske utstillingene, Verdensbilder, Pattedyr og Pollen og Bein ved Universitetsmuseet i Bergen. Ansvarlig institusjon er Universitetet i Bergen, og seniorrådgiver Eli Kristine Økland Hausken er prosjektleder. I tillegg til utfylt skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger, består henvendelsen av prosjektbeskrivelse, illustrasjoner av utstillingene og en redegjørelse for etiske problemstillinger. Henvendelsen ble behandlet av Skjelettutvalget i møte 28. februar 2019. Skjelettutvalgets leder, Nils Anfinset, meldte seg som inhabil i saken fordi han er ansatt ved Universitetsmuseet i Bergen, og har ikke deltatt i behandlingen av saken.

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk

Vi viser til Klima- og Miljødepartementets ønske om innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken, datert 21.11.2018 med frist for skriftlige innspill 1.2.2019. Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) fremmer med dette innspill til meldingsarbeidet om ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken.

Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i prosjektet «Vikingtidens livshistorier» (2018/364)

Den 29. november 2018 mottok Skjelettutvalget en henvendelse fra Lisa Mariann Strand, doktorgradsstipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet. Strands veileder og overordnet ansvarlig for prosjektet er professor Birgitte Skar, NTNU Vitenskapsmuseet. Henvendelsen omhandler prøvetaking av skjelettmateriale i forbindelse med Strands doktorgradsprosjekt «Vikingtidens livshistorier». NTNU Vitenskapsmuseet står oppført som ansvarlig institusjon. University of Cambridge ved dr. James Barrett, GeoGenetics, Universitetet i København ved professor EskeWillerslev og postdoktor Ashot Margaryan og professor David Jacobson ved University of South Florida er samarbeidspartnere.I tillegg til skjema for henvendelse til Skjelettutvalget er det vedlagt en spesifisert oversikt over prøvene som ønskes tatt ut (med antropologisk nummer, museumsnummer, typeprøve og mengde), prosjektbeskrivelse og en etisk redegjørelse. I forkant av behandlingen av henvendelsen mottok utvalget følgende tilleggsopplysninger fra Strands veileder: En klargjøring av at det er 34 individer som inngår i studien. De ti nye prøvene som skal utføres i prosjektet er fra levninger magasinert ved De Schreinerske samlinger ved Institutt for medisinske basalfag (UiO); restmateriale etter disse prøvene vil bli tilbakeført til denne samlingen etter prøvetakingen.Henvendelsen ble behandlet i møte 7. desember 2018.

Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale fra Påskeøya (2018/371)

Den 23. oktober 2018 mottok Skjelettutvalget en henvendelse fra Erik Thorsby, professor emeritus ved Avdeling for immunologi, Universitetet i Oslo. Henvendelsen er en oppfølging av en henvendelse fra mars 2017 angående prøvetaking av skjelettmateriale i prosjektet «Når kom de første innfødte amerikanerne til Påskeøya»? Formålet med prosjektet er å belyse spørsmålet om hvordan Påskeøya (Rapa Nui) opprinnelig ble bosatt: Hvor tidlig ble Rapa Nui befolket av innfødte amerikanere? Skjelettutvalget anbefalte i 2017 at prøvetaking ikke ble satt i gang før spørsmålet om materialets proveniens ble utredet bedre. De opplysninger og dokumenter Thorsby sendte i henvendelse av 23. oktober 2018, er oppfattet av henvender å imøtegå de innsigelser til materialets proveniens utvalget fremsatte i 2017. Institutt for medisinske basalfag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, står oppført som ansvarlig institusjon, og det er oppgitt to samarbeidspartnere: Per Holck, professor emeritus ved Institutt for medisinske basalfag (UiO) og Nils Christian Stenseth, professor ved CEES, Institutt for biovitenskap (UiO).I tillegg til skjema for henvendelse til Skjelettutvalget er det vedlagt: en prosjektbeskrivelse og redegjørelse av prosjektets historikk, støtteerklæring fra Kon-Tiki museet, e-postkorrespondanse mellom henvender og det antropologiske museet på Påskeøya (MAPSE), e-postkorrespondanse mellom henvender og Kulturhistorisk museum, et abstract til en presentasjon på en konferanse på Påskeøya november 2018 og artikkelen «Genetic Ancestry of Rapanui before and after European Contact» Henvendelsen ble behandlet i Skjelettutvalgets møte 7. desember 2018.