Omslagsbilde, Forskningsetikk nr. 1 2017. Tema: Internasjonalt samarbeid

Forskningsetikk nr. 1, 2017

Forskning i grenseland

Vil styre etter oljefondets svarteliste. Sudbø siteres fortsatt. Stipendiater rammet av godkjenningsrot.

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Hvilke regler og retningslinjer skal man forholde seg til når et forskningsprosjekt foregår i flere land? Hvordan kan norske forskere unngå etiske overtramp i utviklingsland? Og er det greit å samarbeide med kontroversielle næringslivsaktører eller stater hvor demokrati og personvern er under press?

Du kan også lese om stipendiaten som forsket på vennene sine, tilbakevist forskning som lever sitt eget liv, og hvordan stadig flere av oss må regne med å bli inkludert i forskning i framtida.

God lesning!

Etikk i fremmed landskap

- Jeg har opplevd mange vanskelige situasjoner, sier Andrea Solnes Miltenburg om sitt forskningsarbeid i Tanzania. Å ta med seks geiter i bilen ble én løsning.

Nå telte de meg også!

De færreste av oss har autisme eller har fått behandling for rusavhengighet. Likevel skal sensitive opplysninger fra nesten hele befolkningen brukes i to forskningsprosjekter som tar opp disse problemstillingene.

Uredelig forskning lever videre

Hvis forskere er slurvete eller uredelige når de siterer, kan det få alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Leder: Forskning i grenseland

Forskere og data krysser i økende grad landegrenser. En viktig utfordring er å passe på at de etiske grensene ikke overskrides samtidig.

Oljefondets svarteliste kan bli rettesnor

Universitetet i Tromsø har vedtatt egne etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter. Bakteppet er muligheten for kontroversielt samarbeid med svartelistede selskaper.

Flere doktorgrader stoppet ved UiO

Universitetet i Oslo kvalitetssikret ikke egne prosjekter ved store deler av Det medisinske fakultetet. Nå får utenlandske stipendiater svi for at veiledere ikke søkte etisk godkjenning fra Norge.

Stipendiaten

Sosialantropolog Ingrid M. Tolstad skrev doktorgrad om musikkproduksjon og fulgte et produksjonsselskap over tid. Utfordringen var at de som drev selskapet, var vennene hennes.

Hopper over de store utfordringene

«Hjelp, jeg skal på feltarbeid!» er en nyttig bok for studenter som skal gjøre sitt første feltarbeid. Den gir imidlertid først og fremst en introduksjon til prosessen, ikke hjelp til å løse de virkelig vanskelige problemene som kan komme underveis.

Grenselause data

Nye former for data er gjerne globale og grensesprengjande av natur. Det utfordrar etikken. Éi av motgiftene frå OCED er endå meir internasjonalt samarbeid.

Harvard-yndlingens storstilte hjertejuks

Den unge og svært produktive hjerteforskeren John Darsee var spådd en lysende karriere. Hans overordnede hadde tungt for å akseptere at suksessen var en bløff, selv da forskeren ble tatt på fersken.

NTNU vil ha åpen debatt

Rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Gunnar Bovim, mener det er viktig å ha en levende debatt om etiske sider ved universitetets samarbeid med eksterne aktører.

Sliter med å tolke regelverket

Før forskningsetikkloven trådte i kraft i 2007, var det uklart om REK-godkjenning var påkrevd for norsk forskning i utviklingsland. Mye tyder på at regelverket fortsatt er vanskelig å forstå.

Sa opp jobben

Professoren som hadde ansvar for manglende etisk godkjenning på minst seks doktorgrader ved UiO, sluttet i fjor sommer. Flere kolleger er opprørte over universitets håndtering.