Referater fra møter i NENT

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (3)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (3)
 • (4)
 • (6)
 • (5)
 • (3)
 • (6)

Møte i NENT 22. november, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Revisjon av retningslinjer. Forskningsetisk ressurs om KI.

Møte i NENT 18. september, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Orientering fra arbeid med høyere utdanning og forskning i India. Rapport fra NORA-konferansen og ENRIO-konferansen.

Møte i NENT 23.-24. mai, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Besøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Institusjonsbesøk Nofima. Forskningsetiske tiltak og utfordringer ved UiT.

Møte i NENT 15. februar, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Prioriterte temaer 2023 – hvordan kan NENT bidra? Kunstig intelligens som eget NENT-tema i 2023. Høring om ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter.

Referat 23. november 2022

Fra agendaen: Høring om forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. Innspill til revisjon av Alleas European Code of Conduct. Faglige temaer på tvers av FEK 2023.

Referat fra møte i NENT 25. mai 2022

Fra dagsorden: Felles uttalelse i sak om akademisk frihet i instituttsektoren. Høring om finansiering av UH-sektoren. Høring om eksportkontrollforskriften. Høring om Kierulf-rapporten om akademisk ytringsfrihet.

Referat fra møte i NENT 8. mars 2022

Fra dagsorden: Årsmelding, oppnevning av medlem til Skjelettutvalget, revisjon av retningslinjer, innspill til standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag.

Referat fra møte i NENT 25. november 2021

På agendaen: Møte mellom SINTEF og NENT om åpenhet i forskning og innovasjon. Henvendelse om forskning på honningbier. Henvendelse om akademisk frihet og forskningsetikk ved forskningsinstitutt.

Referat fra møte i NENT 26. april 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 26. april 2021. På agendaen: Sak 2020/176 om medforfatterskap og eierskap til data m.m, henvendelse om Facebook og innsamling av data, revisjon av forskningsetiske retningslinjer.

Referat fra møte i NENT 19. april 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 19. april 2021. På dagsorden: Ny strategi for FEK, rutiner for saksbehandling i FEK og informasjon på nettsidene, revisjon av retningslinjer.

Referat fra møte i NENT 19. mars 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 19. mars 2021. Om revisjon av forskningsetiske retningslinjer og komiteens årsrapport.

Referat fra møte i NENT 18. februar 2021

Møte i Den nasjoanle forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Diskusjon om behandling av Sak 2020/176 angående forskningsetiske råd om medforfatterskap og tilgang til data.