Hopp til hovedinnhold

Referater fra møter i NENT

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (3)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (6)
 • (2)
 • (3)
 • (3)
 • (4)
 • (6)
 • (4)

Referat fra møte i NENT 26. april 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 26. april 2021. På agendaen: Sak 2020/176 om medforfatterskap og eierskap til data m.m, henvendelse om Facebook og innsamling av data, revisjon av forskningsetiske retningslinjer.

Referat fra møte i NENT 19. april 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 19. april 2021. På dagsorden: Ny strategi for FEK, rutiner for saksbehandling i FEK og informasjon på nettsidene, revisjon av retningslinjer.

Referat fra møte i NENT 19. mars 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 19. mars 2021. Om revisjon av forskningsetiske retningslinjer og komiteens årsrapport.

Referat fra møte i NENT 18. februar 2021

Møte i Den nasjoanle forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Diskusjon om behandling av Sak 2020/176 angående forskningsetiske råd om medforfatterskap og tilgang til data.