Forskningsetisk forum

Hver høst arrangerer De nasjonale forskningsetiske komiteene Forskningsetisk forum – et nasjonalt seminar om aktuelle forskningsetiske problemstillinger. Forumet er for medlemmer av forskningsetiske utvalg, de som underviser i forskningsetikk og andre interesserte.

På disse sidene finner du informasjon fra de årlige forumene. Følg med på nettsidene for mer informasjon eller meld deg på vårt nyhetsbrev

Forskningsetisk forum 2023

God veiledning krever både eksplisitt og implisitt læring, men først og fremst trygge, gode relasjoner.

Forskningsetisk forum 2022

Medforfatterskap, publiseringsetikk hos forlag og håndtering av ulike forskningsetiske saker sto på agendaen, da rundt 130 påmeldte deltok på årets forum.

Forskningsetisk forum 2021

Tema for årets forum var opplæring: Forskningsinstitusjonene skal sørge for at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer. Hvordan sikrer vi dette?

Forskningsetisk forum 2019

På årets forum presenterte UiB, De nasjonale forskningsetiske komiteene og HVL sluttrapporten fra prosjektet Research Integrity in Norway (RINO). Innleggene tok for seg sentrale funn i rapporten, knyttet til forekomsten av uredelige og diskutable praksiser, holdninger om grensene mellom det akseptable og uakseptable, og opplæring og andre tiltak for å fremme forskningsintegritet. Fullt program for dagen ligger nederst i artikkelen.

Forskningsetisk forum 2018

Tema for årets forum var GDPR og personvern, og opplæringsansvar. Her finner du program, tilgjengelige presentasjoner og oppsummering av gruppearbeid (se lenker i teksten).

Forskningsetisk forum 2017

Her finner du oppsummering og presentasjoner fra Forskningsetisk forum 2017. Tema var internasjonalt samarbeid.

Forskningsetisk forum 2016

Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet var temaer på Forskningsetisk forum 2016. Presentasjoner og oppsummering er lenket i teksten under.

Forskningsetisk forum 2015

Her finner du presentasjonene fra årets møte i Forskningsetisk forum, som ble avholdt 18. september på Litteraturhuset i Oslo.

Forskningsetisk forum 2014

Skjønn – personvern - petroleumsforskning: Hva er etisk skjønn? Hvilke følger vil EUs kommende personvernforordning ha for forskningsetikken? Og Hvilke forskningsetiske spørsmål reises i en vurdering av petroleumsforskning? Dette er noen av temaene som ble tatt opp på årets møte i Forsknigsetisk forum.

Forskningsetisk forum 2013

- Personopplysningsloven er en forskningsvennlig lov, sier Katrine Segadal fra NSD. Men det er et problem når lovverket ikke henger med på den teknologiske utviklingen. Internettforskning var ett av temaene på Forskningsetisk forum 2013.

Forskningsetisk forum 2012

Veilederrollen, forskning på utsatte grupper, konfidensialitet og personvern og fusk i forskning var blant temaene da Forskningsetiske komiteer arrangerte sitt første Forskningsetiske forum.