forside av bladet forskningsetikk nr 1 2018

Forskningsetikk nr. 1, 2018

Kan én artikkel ha tusen forfattere?

 – Vi må debattere åpenhetens baksider. Vil droppe etisk vurdering av forskning på helsedata. – Olje vil være viktig i mange år til.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Har du noen gang latt noen stå som medforfatter på en artikkel, uten at vedkommende egentlig hadde bidratt noe særlig? Eller har du stått som medforfatter, uten å ha bidratt noe særlig?
I så fall er du i godt selskap. Misbruk av forfatterskap er utbredt, særlig i medisin, men også i andre fag. I dette nummeret av Forskningsetikk ser vi nærmere på fenomenet forfatterskap. Hvorfor det er så viktig, hvordan det har utviklet seg de siste tiårene, og hvorfor det misbrukes i så stor utstrekning.

Vi tar også for oss buzzordet «Open science», politiske ideer om hvordan vitenskapen skal gjøres mer åpent tilgjengelig, for å gi bedre samarbeid, bedre utnyttelse av data, bedre innovasjon, rett og slett bedre forskning. Men hvor gjennomtenkt er dette egentlig? Og hvor er forskersamfunnet?

Arbeidet med en ny analyseplattform for helsedata er godt i gang. Men hva blir premissene for tilgang til disse dataene? Helsedatautvalget anbefaler å fjerne forhåndsgodkjenning av denne typen forskning, til tross for tre dissenser i utvalget. Enorme mengder data om deg og meg kommer til å gjøres tilgjengelig, og mulige å sammenkoble. Det fordrer en etisk bevissthet som bare ordningen med forhåndsgodkjenning kan gi, mener mange.

Ellers kan vi by på økt oljeutvinning, blodbanker fra 1950- og 60-tallet, legemiddelutprøvinger som påvirker folks liv, og forskere med så dårlig oversikt at de forsker på ting vi allerede vet svaret på.

God fornøyelse!

Hva er riktig spørsmål å stille dyr?

Boka What would animals say if we asked the right questions er et viktig, om ikke revolusjonerende bidrag til vitenskapsfilosofien, og til den offentlige samtalen om hvordan vi setter grenser for hva vi aksepterer i vår omgang med andre dyr.

Samlet blod for fremtiden

Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. Millioner av frosne prøver ligger fortsatt lagret, men bruken av disse er stadig omdiskutert.

Virkninger av legemiddelutprøving – i sin fulle bredde

Basert på etnografisk forskning blant studiedeltakerne i en legemiddelutprøving, gir denne boken et fascinerende innblikk i de mange og ofte uforutsigbare effektene slike studier kan ha i livene til de som deltar.

Stipendiaten

Å forske på økt oljeutvinning er potensielt kontroversielt, i disse klimaendringstidene. Men hva hvis målet med forskningen er å finne bedre metoder for å utnytte allerede åpnede oljefelt, med mer miljøvennlige metoder?

Undersak: Anbefaler konsept i april

Arbeidet med helseanalyseplattformen var i gang før Helsedatautvalget kom med sin rapport. Allerede i april bestemmer Helsedataprogrammet hvilket konsept som blir valgt.

– Dette kan ramme viljen til å delta i forskning

Flertallet i Helsedatautvalget vil fjerne kravet om forhåndsgodkjenning for tilgang til allerede innsamlede helsedata. Forslaget møter motstand i store deler av forskningsmiljøene.

Medforfatter=medansvarlig?

Som medforfatter må du kunne svare for innholdet i en artikkel. Men må du også dele skylden, hvis en av de andre jukser?

Når alle skal med

Hva skjer med forfatterskapet når alle skal med?