Omslag av magasinet med bilde Maria Toft, Ayşem Mert og Johan Söderberg på en samling i Göteborg hvor et manifest om akademisk frihet skal utformes.

2024-2: Magasinet Forskningsetikk

En ny start

Forskere vil skape et nytt akademia, helseforskningsloven kan bli endret og en varsler forteller sin historie.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094

Kjære leser!

Maria Toft ble et kjent navn for mange etter kampanjene #PleaseDontStealMyWork og #Sætforskningenfri. Nå vil hun revolusjonere akademia. Magasinet Forskningsetikk var til stede da Toft og en gruppe medsammensvorne brukte en helg i Göteborg på å lage et manifest.

I 2020 begynte den Norwait-saken å rulle. Forskningsprosjektet var en såkalt vente-og-se-studie for pasienter med endetarmskreft, men mye gikk galt. Nå forteller Arne E. Færden om sin erfaring som varsler i saken.

Ellers kan du blant annet lese om sosiologene som slår et slag for telefon- og videointervjuer, vitenskapsombudet som ønsker mer åpenhet om redelighetssaker, og helseforskningsloven som nå legges under departementets lupe.

God lesning og riktig god sommer!

Leder: Heia dem som tør å si fra!

Å stå opp for seg selv eller andre er risikosport. De som tør, trenger en heiagjeng, ikke represalier eller rødt kort.

Departementet tar tak i helseforskningsloven

I mange år har forskningsetiske komiteer uttrykt frustrasjon over utfordringer med en upresis og utdatert helseforskningslov. Nå gjennomgår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) loven.

Med kjærlighet som våpen

Akademia er i en alvorlig krise, fastslår grunnleggerne av en ny forskerbevegelse. Men klaging har de fått nok av.

Kreftregisteret kastet ut varsler

– Det har tatt på å komme hit. Jeg har blitt frosset ut av fagmiljøer og mistet venner, men jeg ville gjort det samme igjen, sier Arne E. Færden.

Utfordrer fysiske intervjuers gullposisjon

Resultatet blir ikke automatisk best om forskere snakker med deltagere ansikt til ansikt. Telefon- og videointervjuer har ufortjent dårlig rykte, mener to sosiologer.

Vitenskapsombud vil ha redelighetssaker fram i lyset

– Alle «kjennelser» fra forskningsetiske utvalg og redelighetsutvalg bør publiseres, mener vitenskapsombud Knut Ruyter ved UiO. Det er ikke fullt så enkelt, kontrer utvalgsleder.

Ærlig talt: Når kurset er krysset av

Som stipendiat var jeg knyttet til to universiteter samtidig. Dermed fikk jeg erfare forskjellene i både opplæring og oppfølging av forskningsetikk.

Debatt: NEM på ville veier

En komité, oppnevnt av staten, kan ikke forhåndsgodkjenne et journalistisk prosjekt. Det er ødeleggende for demokratiet.

Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Nye retningslinjer om KI, bedre samtykke fra innsatte og en teori om hvorfor så mange artikler trekkes tilbake

Debatt: Institusjonenes ansvar handler om tilrettelegging

I saker om mulig vitenskapelig uredelighet har både individer og institusjoner ansvar. Som på mange andre samfunnsarenaer er det viktig å ha systemperspektivet med seg, spesielt når forebygging står sentralt.