Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Nye oppgaver til Helsedataservice

Fra 15. mars får Helsedataservice myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten.