Hopp til hovedinnhold

Miniguide til undervisning

Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante temaer og ressurser til bruk i undervisningen.

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) er en undervisningsressurs som gir deg artikler skrevet av fagfolk, diskusjonseksempler, litteraturreferanser og andre ressurser innen temaet forskningsetikk.

For alle fagområder som involverer forskning på mennesker, er forholdet til forskningsdeltakere noe som krever etisk refleksjon. Dette er noe som bør speiles i et tilpasset undervisningsopplegg. Særlige viktige temaer som bør dekkes, er:

Også følgende tilhørende temaer er viktig å vite noe om.

Om utfordringer som angår taushetsplikt, kan også det følgende fungere som pensum:

Forskeres taushetsplikt og meldeplikt

Avhengig av hva slags prosjekt man ønsker å gjennomføre, trengs det i mange tilfeller forhåndsgodkjenning av forskningen.  Her vil særlig institusjonens personvernombud (eventuelt NSD) og REK være aktuelle, alt etter fagfelt. Dette er noe man i undervisningen bør gjøre studentene oppmerksom på.

Ofte gjør det en viktig forskjell hvilken gruppe forskningsdeltakerne tilhører. Da er dette noe som bør tematiseres.

Forskning på bestemte grupper

Hvis en av de aktuelle gruppene er barn, kan følgende publikasjoner også være aktuelle som pensumstoff:

I varierende grad har forskning et ansvar ikke bare overfor forskningsdeltakere, men overfor samfunn og miljø. Dette er i så fall også noe som krever refleksjon fra forskerens og studentens side. Hvilke spørsmål som er mest vesentlige i undervisningssammenhengen, vil i stor grad avhenge av fag og prosjekt.

En vesentlig side ved forskning er for de aller flestes vedkommende skrive- og publiseringsfasen. Også denne byr på grunnleggende etiske spørsmål—

Et forskermiljø består av relasjoner, og blant disse er forholdet mellom veileder og veiland noe som bør være relevant i de aller fleste kurs.

Veiledning og kollegialitet

Iblant må den enkelte vurdere å gå til krevende skritt for å rette opp på noe han eller hun mener er forskningsetisk galt. Da er etiske utfordringer forbundet med å ta på seg varslerrollen noe man bør vite noe om.

Varslerfunksjoner

Et par tips til slutt:

  • Legg merke til at det til hver artikkel som er listet over, er publisert diskusjonseksempler som kan utgjøre et ypperlig verktøy i undervisningen.
  • For flere temaartikler som kan være til hjelp i ditt undervisningsopplegg, gå til Forskningsetisk bibliotek.
  • De nasjonale forskningsetiske komiteene produserer forskningsetiske retningslinjer som beskriver god praksis for forskjellige områder og fag. Disse er også nyttige verktøy i undervisningen.
  • Resources for Research Ethics Education har mye bra stoff til bruk i undervisning, blant annet lenker til mange gode case-samlinger.

Vi ønsker tilbakemeldinger på denne ressursen, med tanke på å utvide den. Send din ros & ris til info@forskningsetikk.no.