Omslag forskningsetikk nr. 2 2020

2020:2 Magasinet Forskningsetikk

Korona-forskerne forteller

Korona-forskere forteller om søvnløshet og tvil. Vi har hentet fram «Apekvinnen» og «lureforskning» fra arkivet. Og vi skal så klart en tur til USA.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

For 30 år siden ble grunnlaget lagt for det som etter hvert har blitt til De nasjonale forskningsetiske komiteene. I løpet av historien har FEK behandlet flere hundre saker, gitt ut et titalls rapporter og antologier, og utarbeidet retningslinjer og veiledere på en rekke områder.

Magasinet Forskningsetikk har spurt tidligere og nåværende ledere i sekretariat, komiteer og utvalg om hvilke saker de synes har vært spesielt interessante eller viktige. I denne utgaven kan du lese om noen av disse.

Da koronapandemien kom til Norge i mars, kastet forskningsmiljøer seg rundt. Noen begynte utviklingen av nye tester, mens andre startet undersøkelser av antistoffer, ga råd til politikere eller utviklet modeller som skulle forutsi en usikker framtid.

Hva skjedde på kontorene og i laboratoriene? Hvilke utfordringer møtte forskerne på? Sju sentrale Covid-19-forskere i Norge tar oss med inn bak nyhetsbildet og forteller om sine erfaringer.

Du kan også lese om en ny regel om åpenhet i forskningen som skal innføres i USA, og som noen frykter vil få uheldige konsekvenser for klimapolitikken. I tillegg presenterer vi en ny rapport om hvordan stordata påvirker forskning på ulike områder, og hvilke forskningsetiske spørsmål som følger med.

God lesning!

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Leder: Tidsaktuell trettiåring

De nasjonale forskningsetiske komiteene har behandlet flere hundre saker i sin 30-årige virksomhet. I et samfunn med antivitenskapelige holdninger og «hurtigforskning» har jubilanten slett ikke utspilt sin rolle.

Tema: Kappløpet mot korona

Når fienden er et ukjent virus, er det forskerne som må gi oss svar. Vi har spurt sju av dem om utfordringer og prioriteringer i en tid der hvert minutt teller.

Openheit som våpen

Alle vil ha forsking som er open og til å stole på. Men kva gjer vi når nokon tek dette ønsket og brukar det til motsett føremål?

Ny rapport: Store data gir store utfordringer

– Det er viktig å være i forkant når det gjelder stordataforskningen, sier professor Trine B. Haugen ved OsloMet. En ny rapport kommer med en rekke forskningsetiske anbefalinger på området.

Oppdrag for godt utført?

Er oppdragsforskning skadelig for tilliten til forskning, spurte en utredning i 2003. – Selvsensur, føringer og styring foregår i alle typer forskning, understreker komitémedlem May-Len Skilbrei i dag.

Da diskriminering ble et faktum

– Studien var en game changer som viste at diskriminering i arbeidslivet finnes, sier forsker Arnfinn H. Midtbøen. Men de fiktive jobbsøknadene som måtte til, var ikke uproblematiske etisk sett.

– Angrer på at vi deltok i studien

MIDIA-studien skulle bidra til å forebygge diabetes type 1. «Hanne» og mannen var uforberedt på konsekvensene av at de sa ja til å delta, og 14 år etter angrer de.

– Forskningsmidler fordeles ad hoc

For 25 år siden kom forskningsetiske råd om fordelingen av ressurser i medisinsk forskning. Fortsatt finnes ingen gjennomtenkt politikk på området, mener professor Jan Helge Solbakk.

19 sider plagiat, men ikke uredelig

Hadde stipendiaten brutt den relativt ferske forskningsetikkoven? Plagiatsaken ble en lakmustest og satte spor både i retningslinjer og lovverk.

En sirkusfreak får fred

I 2013 ble en kiste fraktet med fly fra Norge til Mexico. Flere tusen mennesker og et hav av blomster fra hele verden tok imot «Apekvinnen», som endelig skulle få en grav.

Mener oljesaken ga en oppvåkning

I 2014 fikk universitetene kritikk for å være lite bevisst sitt ansvar i oljeforskningen og ha for dårlig oversikt. Seks år etter er situasjonen langt bedre, mener de to mest sentrale aktørene.

Ærlig talt

Jippi, vi vant et nytt anbud! Vi skal gjennomføre et spennende prosjekt for en stor oppdragsgiver med muligheter for nyskapende arbeid og nye ideer – men det er noe som skurrer.

Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: I USA har en forsker fått ti års forbud mot statlig forskning. Tellekanter spiller en rolle i ansettelser, viser en ny studie, mens en annen studie avdekker at forskere kvier seg for å varsle om mulig forskningsfusk.

Forskningsetikk i praksis

En gjennomlesing av boken Forskningsetikk vil kunne utstyre enhver med det nødvendige moralske kompass for å kunne være en aktpågivende forsker med god forskningsetisk integritet.

Mitt dilemma: Informanten som ikke ville være anonym

Det skjer noe rart i en internasjonal organisasjon. Stipendiat Elisabeth Staksrud undersøker. Organisasjonen endrer navn, og informasjon om tidligere prosjekter blir fjernet fra nettet.